fr  /  cz

RETHINK - Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti

Prezenčně (Francouzský institut v Praze) nebo online

V češtině a angličtině (se simultánním tlumočením)

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, Praha 1

Změna klimatu a energetická bezpečnost představují zásadní a velmi naléhavé výzvy pro naši prosperitu a kvalitu života. Významné společnosti v České republice se proto rozhodly spojit síly a prostřednictvím projektu RETHINK spolupracovat:

  • na řešení a podpoře vhodných opatření pro boj se změnou klimatu a
  • v hledání cest posilujících naši odolnost (resilienci) vůči nedostatku energií, jejich vysokým cenám, jakož i externím výpadkům jejich dodávek.

Projekt RETHINK, vytvořený Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a podporovaný mnoha předními společnostmi, jakož i partnerskými asociacemi a nevládními organizacemi v České republice, je iniciativou pod vedením generálních ředitelů obdobně smýšlejících společností, které se zavázaly k úspěšnému přechodu na klimaticky neutrální (Net Zero) ekonomiku zaváděním účinných, praktických a měřitelných řešení.

Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti (“Fórum”), které se uskuteční 4. října, je první veřejnou akcí projektu RETHINK po oficiálním zahájení projektu 3. října na Francouzském velvyslanectví v Praze (vstup pouze s pozvánkou). Má ukázat konkrétní cesty, jak v Česku působící firmy přehodnocují způsob, jakým provozují své podnikání, aby zajistily svoji dlouhodobou udržitelnost, odolnost (resilienci) a konkurenceschopnost, a přispěli tak současně i k větší prosperitě, stabilitě, ochraně životního prostředí a sociální vyspělosti české společnosti. Tato akce poskytne příležitost dozvědět se o aktuálních inovativních přístupech v tématu klimatické neutrality (Net Zero) a energetické bezpečnosti, jakož i možnost sdílet vzájemně myšlenky, jak těžit z výhod přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku napříč vybranými sektory českého hospodářství.

Fórum je tvořeno šesti tematickými panely, v nichž vrcholní manažeři významných inovativních firem působících v Česku představí moderní řešení, která zavedli, a podělí se o svůj pohled na témata energetické bezpečnosti a dekarbonizace, dopravy a mobility, budov a stavebnictví, oběhového hospodářství, vodárenství a ESG a udržitelného financování.


Program na 4. října si můžete prohlédnout zde (změny vyhrazeny). 

Další informace a registrace na akci naleznete na této webové stránce.

Připojte se k nám na YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=VpplyxohPwc

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem
221 401 011  /  info@ifp.cz