fr  /  cz

Akademie Versailles 2022

Mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby

Pražská konzervatoř
Na Rejdišti 1, Praha 1 - Staré Město

Akademie Versailles je mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace. Projekt je připravován pražským centrem historických umění Collegium Marianum ve spolupráci s Pražskou konzervatoří, Francouzským institutem v Praze a Centre de musique baroque de Versailles (CMBV). Je také součástí mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby.

Letos jsou kurzy zaměřené na barokní orchestr pod vedením dvou významných lektorů: z Francie přijede dirigent Paul Agnew a za českou stranu povede kurzy houslistka a koncertní mistr Lenka Torgensen. Určeny jsou studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebním pedagogům v oboru housle, viola, zobcová flétna, flauto traverso, hoboj, viola da gamba, violoncello, teorba, fagot, kontrabas, perkuse

Společným jmenovatelem spolupracujících institucí je pořádání kulturních událostí mimořádné umělecké kvality, které významně přispívají k uchovávání a popularizaci (ne)hmotného kulturního dědictví. Důležitý je aspekt mezinárodní spolupráce a důraz na přesah do oblasti vzdělávání. Nová spolupráce zásadním způsobem rozšiřuje téma propojení kulturních tradic České republiky a Francie, které se dramaturgií projektů pořádaných institucí Collegium Marianum prolínalo i v předchozích desetiletích. 

Nejvýznamnějším z těchto projektů je dlouhodobě mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby, v jehož dramaturgické skladbě se několikaletá česko-francouzská spolupráce také nejvíce promítá. V letošním roce Letní slavnosti staré hudby navazují na Akademii Versailles a začínají 19. července v kostele Panny Marie Na Slovanech. Slavnostní zakončení se koná 4. srpna.

 

Program festivalu

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem
221 401 011  /  info@ifp.cz