fr  /  cz

Panelová diskuse NATURE FUTURE | “Jak změnit naše uvažování o přírodě”

Zdarma

V angličtině

Goethe Institut
Masarykovo nábřeží, Praha 1

Krajina jako jeviště. Jak můžeme zkrášlit veřejná prostranství a přinést do měst více přírody? Jak nás může umění inspirovat k jinému myšlení? Co to znamená starat se o přírodu? Kde je hranice mezi přirozeným a umělým a jak může obojí koexistovat? Jak může náš životní styl a způsob vidění věcí v budoucnu přetvořit přírodu?

Zúčastnění umělci: Jana Hartmann (DE), Markus Guschelbauer (AT) Inka (SE) Leontína Berková (SK).

Moderátor : Pavlina Amalie Kvapilova - Moderátorka, konzultantka a producentka 

Má za sebou 20 let zkušeností z velkých mediálních domů (Český rozhlas, Česká televizi), a to na nejrůznějších pozicích - od redaktorských přes moderátorské a editoriální až po manažerské. Byla například zpravodajkou Radiožurnálu pro EU v Bruselu, šéfkou speciálů ČT24, zástupkyní šéfredak-tora ČT24 či ředitelkou divize ČT Nová média, kde se intenzivně věnovala i technologickému rozvoji. Působila aktivně i na mezinárodní scéně, zejména v rámci European Broadcasting Union a globální News Xchange. Přednášela  též na Karlově universitě a Anglo-American University v Praze. V posledních 5 letech má své vlastní aktivity. Moderuje, konzultuje, jako producentka řídí tvorbu videa a dalších výstupů v rámci obsahových projektů, pracuje na strategiích pro sociální sítě či školí - klienty jsou státní úřady, instituce, velké korporace i střední a malé firmy. Velkou část svého času momentálně věnuje svému společenskému projektu Elegantní Česko.


Toto setkání je součástí výstavy "NATURE FUTURE - mladá evropská fotografie", kterou pořádá Francouzské velvyslanectví v České republice a Francouzský institut v Praze v rámci francouzského předsednictví v Radě Evropské unie ve spolupráci s jedenácti evropskými kulturními centry, členy EUNIC Praha a Veolia, v parku Kampa od 9. 5. do 28. 8. 2022.

Více informací o výstavě a umělcích najdete zde

 

/ ENGLISH /  Panel discussion « Rethink the Nature »

Landscape as a stage. How can we beautify public spaces and bring more nature to the cities? How can art inspire us to think differently? What does it mean to take care of Nature? Where is the border between natural and artificial and how can both coexist? How can our lifestyle and way of seeing things reshape Nature in the future?

With the artists Jana Hartmann (DE), Markus Guschelbauer (AT) Inka (SE) Leontína Berkova (SK).

Moderated by Pavlina Amalie Kvapilova - Moderator, consultant and producer 

Pavlína Kvapilová has 20 years of experience in major media (Czech Radio, Czech Television) in various positions - from editorial to moderator and director. She has been responsible for special programs and director of CT's New Media division, where she was also actively involved in technologi-cal development. She has also been active on the international scene, notably within the European Union, as a correspondent in Brussels and the global News Xchange network. She has also lectured at Charles University and the Anglo-American University in Prague. For the past 5 years, she has been working as a freelancer, hosting and producing video content and consulting for public institutions and corporate clients. She currently devotes much of her time to her social project Elegant Czech Republic.


This panel discussion is part of the exhibition "NATURE FUTURE - young European photography" presented in Kampa Park from 09/05 to 28/08. The exhibition is organized by the French Embassy in the Czech Republic and the French Institute in Prague, as part of the French Presidency of the Council of the European Union, in partnership with eleven European cultural centers members of EUNIC Prague and Veolia.

Further information about the exhibition here

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem
221 401 011  /  info@ifp.cz