fr  /  cz

Panelová diskuse NATURE FUTURE | “Ekologická angažovanost fotografů”

Zdarma

V angličtině

Galerie Fotograf
Jungmannova 19, Praha 1

Může fotografie napravit svět? Jaká se společenská role dokumentu a fotografie s uměleckými ambicemi? Co pro autory výstavy, která je k vidění na pražské Kampě, bylo impulsem k tvorbě zaměřené na životní prostředí? Potkejte čtyři umělecké osobnosti ze čtyř evropských zemí a hledejme společně odpovědi na otázky, které se týkají každého. Protože žijeme na Zemi. Ještě pořád.

Zúčastnění umělci: Tomáš Hrůza (CZ), Marina Caneve (IT), Ruben Martin de Lucas (ES) a Daniel Szalai (HUN)

Moderátor: Marek Hlavica. Původní profesí novinář (Mladý svět) už třicet let pracuje v oboru komunikace a marketingu. Vedl mezinárodní festival reklamy, řídí profesní asociaci AKA, publikuje a přednáší. Současně působí jako moderátor a hudebník. 


Toto setkání je součástí výstavy "NATURE FUTURE - mladá evropská fotografie", kterou pořádá Francouzské velvyslanectví v České republice a Francouzský institut v Praze v rámci francouzského předsednictví v Radě Evropské unie ve spolupráci s jedenácti evropskými kulturními centry, členy EUNIC Praha a Veolia, v parku Kampa od 9. 5. do 28. 8. 2022.

Více informací o výstavě a umělcích najdete zde

 

 

/ ENGLISH /  Panel discussion “Ecological commitment and photography” 

Can photography fix the world? What is the social role of documentary and photography with artis-tic ambitions? What was the impetus for the authors of the exhibition Nature Future, which can be seen at Kampa in Prague, to create a work focused on ecology? Meet four artistic personalities from four European countries and look for answers to questions that concern everyone. Because we live on Earth. Still.

With the artists Tomáš Hrůza (CZ), Marina Caneve (IT), Ruben Martin de Lucas (ES) and Daniel Szalai (HUN)

Moderated by Marek Hlavica : Originally a journalist (Young World), he has been working in the field of communication and marketing for thirty years. He has led the International Advertising Festival, runs the professional association AKA, and pub-lishes and lectures. He also works as a moderator and musician.


This panel discussion is part of the exhibition "NATURE FUTURE - young European photography" presented in Kampa Park from 09/05 to 28/08. The exhibition is organized by the French Embassy in the Czech Republic and the French Institute in Prague, as part of the French Presidency of the Council of the European Union, in partnership with eleven European cultural centers members of EUNIC Prague and Veolia.

Further information about the exhibition here

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem
221 401 011  /  info@ifp.cz