fr  /  cz

Inaugurační koncert u příležitosti francouzského předsednictví v Radě Evropské unie : Pocta Maurici Ravelovi v podání PKF - Prague Philharmonia

Koncert, který se koná u příležitosti francouzského předsednictví v Radě Evropské unie, je pořádán ve spolupráci PKF - Prague Philharmonia, Francouzského velvyslanectví a Francouzského institutu v Praze.

Tento večer který se bude konat 2. února v Obecním domě je připomínkou pražského koncertu francouzského skladatele Maurice Ravela, který v únoru 1932 dirigoval v Novém německém divadle, dnešní Státní opeře, Koncert pro klavír a orchestr G dur, zkomponovaný pouhý měsíc předtím. Toto odlehčené dílo, v němž skladatel vyzdvihuje brilantnost klavíristy, přednese skvělý francouzský klavírista Michel Dalberto. Ravela připomeneme též extatickým Bolerem, jednou z nejpopulárnějších skladeb klasické hudby vůbec, a verzí Debussyho poetické Sarabandy, původně napsané pro klavír. Program doplní Malá suita pro orchestr George Bizeta a Toccata e due canzoni Bohuslava Martinů, která díky talentu Stanislava Gallina nejlépe ilustruje úzké umělecké vztahy mezi Českou republikou a Francií.

Program bude řídit francouzský dirigent Emmanuel Villaume.

Michel Dalberto — klavír (Ravel)
Stanislav Gallin — klavír (Martinů)
Emmanuel Villaume — dirigent
PKF — Prague Philharmonia

Program:
GEORGES BIZET Malá suita pro orchestr, Dětské hry op. 22
CLAUDE DEBUSSY, úprava MAURICE RAVEL Sarabande
BOHUSLAV MARTINŮ Toccata e due canzoni H 311
MAURICE RAVEL Koncert pro klavír a orchestr G dur, Bolero

Záznam slavnostního koncertu bude vysílán Českou televizí v pondělí 7. února ve 20h15 na ČT Art.

PKF - Prague Philharmonia: Francouzské inspirace

Vstupenky a informace

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem
221 401 011  /  info@ifp.cz