fr  /  cz

FOK - Vánoční kantáta pro Unicef

Vánoční kantáta pro Unicef 

Camille Saint-Saëns: Symfonie č. 3 c moll op. 78 „Varhanní“
Arthur Honegger: Vánoční kantáta pro baryton, smíšený sbor, dětský sbor, varhany a orchestr

Jiří Brückler | baryton
Daniela Valtová Kosinová | varhany

PUERI GAUDENTES, DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR RADOST PRAHA, KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR 
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Tomáš BRAUNER | dirigent

Koncert pořádá Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK.

Dětský fond OSN UNICEF pomáhá po celém světě. A celý svět se v předvánočním čase v předzvěsti radostných událostí halí do hudby. Mistrně ji do třídílné Vánoční kantáty spojil Arthur Honegger. Váš pocit, že ten či onen fragment odněkud znáte, bude naprosto správný. V různých jazycích zpívané písně se v okamžiku Kristova narození v útržcích pomyslně rozletí po celé zemi jako symbol radosti, kterou si národy předávají. A právě radost je i hlavní devizou další skladby večera, Třetí symfonie Camilla Saint-Säense. Dominantní úlohu v ní hrají varhany a těm ve Smetanově síni mistrně dominuje Daniela Valtová Kosinová, členka FOK, která se do aktivit UNICEF u nás zapojuje pravidelně; a Pražští symfonikové s ní.

Vstupenky 15/12
Vstupenky 16/12

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem
221 401 011  /  info@ifp.cz