fr  /  cz

V KŘEHKOSTI SPATŘUJI SÍLU, V SÍLE KŘEHKOST.

A ve slově křehkost cítím Korsiku, ač vůbec křehká není.

Galerie 35
Štěpánská 35, Praha 1

17. 4. - 15. 5.
FR, CZ
Galerie 35

Kristýna Dvořáková, laureátka stipendia Ange Tomasi od Fondation de l'Université de Corse résidence, se zúčastnila rezidence na podzim 2023 na Korsice, kde kráčela ve stopách československých malířů, kteří tuto krajinu zkoumali 100 let před ní.

Pomocí fotografie, videa a textu tuto cestu zdokumentovala. Šlo o uměleckou i osobní výpravu, při níž si kladla otázky o realitě, kterou pozorovala. Existuje tato realita? Je možné ji zachytit? A je obraz pravdivým obrazem, nebo pouhým zobrazením situace? 

Při putování korsickou krajinou se Kristýna stala tichým pozorovatelem. Dokázala se do ní ponořit, aby ji objevila, a zároveň objevila sama sebe: zahlédla svou křehkost, sílu, dynamiku i vnitřní klid.

Výstava «V křehkosti vidím sílu, v síle křehkost» je multimediální výstavou představující dialog mezi korsickou a českou krajinou.


Tvůrčí stipendium "Ange Tomasi" ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze 

Nadace Korsické univerzity ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze nabízí dvouměsíční fotografický pobyt na Korsice pro českého studenta fotografie nebo mladého profesionála, který procestuje území Korsiky a oživí zapomenutou minulost československých umělců inspirovaných Korsikou.

Na počátku dvacátých let 20. století je Korsika ještě téměř panenským územím nacházejícím se v blízkosti toskánského pobřeží, je to francouzský ostrov, ovšem prodchnutý italskou kulturou. Toto cizokrajné spojení silně přitahovalo krajináře ze střední Evropy. 
Jako první přijel na začátku zimy 1926 Josef Hubáček a brzy se k němu přidali Jan Slavíček, Bedřich Piskač a slavný profesor pražské akademie Otakar Nejedlý, který hledal místo pro svou krajinářskou školu a na Korsiku přijel se šestnácti svými žáky. 
Tito umělci malovali krajinu v okolí Ajaccia u skály "Gozzi", která byla jejich horou Montagne Sainte-Victoire, cestovali po celé Korsice a jejich plátna jsou dnes dojemným svědectvím o ostrově, který prošel velkými proměnami.

Tento rezidenční umělecký pobyt si klade za cíl vydat se po stopách těchto malířů, zachytit světlo, které na Korsice hledali, a přinést současný pohled na krajiny, které je učarovaly.


O autorovi
Kristýna Dvořáková vystudovala obor fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě: Institut tvůrčí fotografie SU a magisterský obor Photography and Moving Image na Glasgow School of Art ve Skotsku.

V současné době je studentkou doktorského studia oboru Architektura a umění na Fakultě umění a architektury v Liberci.

V roce 2016 se její kniha "buď jak buď" dostala do užšího výběru na festivalu fotografických knih PIX Poznaň.

V roce 2017 se účastnila skupinové výstavy White Space s projektem "negative elevation" a v roce 2018 byla na rezidenčním pobytu v Bruselu na konferenci Hacking Europe: Localities III.


Zveme vás na vernisáž, která proběhne 17. 4. v 17 hodin.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem