fr  /  cz

QUEER 24 - Partnerství pro stejnopohlavní páry, manželství pro všechny: jaké jsou evropské vyhlídky?

Česká republika v letošním roce schválila zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry.  Jaká je situace v této oblasti v evropském měřítku a jakých pokroků bylo dosaženo ve věci manželství pro všechny, které je předmětem živé společenské debaty?

V roce 2001 se Nizozemí stalo první zemí, která povolila manželství homosexuálních párů. Od té doby následovalo jeho příkladu dalších 16 evropských zemí:  Belgie v roce 2003, Španělsko v roce 2005, Švédsko o čtyři roky později, Portugalsko v roce 2010, Dánsko v roce 2012, Francie v roce 2013, Lucembursko a Irsko v roce 2015, Malta, Německo a Finsko v roce 2017, Rakousko o dva roky později a Slovinsko v roce 2022. V roce 2024 se Řecko stává šestnáctou zemí Evropské unie a první pravoslavnou zemí, která legalizuje manželství a adopce pro rodiče stejného pohlaví.

Jaká je bilance a jaké jsou zkušenosti vztahující se k těmto právům nabytým ve Francii, Německu, Belgii a České republice? Které zkušenosti a zpětné vazby můžeme sdílet? Jaká je perspektiva a jaké zbývají výzvy pro začlenění a přístup k rovným právům pro gaye a lesby v těchto zemích? 


Francouzský institut, Goethe Institut a CEFRES pořádají u příležitosti letošního Měsíce hrdosti a v rámci cyklu Queer 24 kulatý stůl na téma manželství pro všechny v evropském měřítku. Kulatého stolu se zúčastní čtyři přední osobnosti, které se zabývají touto problematikou.

Daniel Borrillo, výzkumný pracovník a právník, je profesorem soukromého práva na univerzitě Paris-Nanterre a výzkumným pracovníkem CNRS na univerzitě Paris II Panthéon-Assas. Jako aktivista v boji proti AIDS a za práva LGBTIQ osob se Daniel Borrillo podílel na vypracování Paktu občanské solidarity Ve Francii (PACS – registrované partnerství dle francouzského právního řádu) a spolu se spisovatelem Didierem Eribonem inicioval sňatek v Bègles (první sňatek osob stejného pohlaví ve Francii v roce 2004). Je autorem několika knih o právech sexuálních menšin a o základních svobodách, podílel se na upevňování těchto práv v několika zemích světa, jakož i u Evropského soudu pro lidská práva a Meziamerického soudu pro lidská práva.

David Paternotte přednáší na Svobodné Univerzitě Brusel - Université libre de Bruxelles, kde je spoluředitelem ústavu STRIGES, který se zabývá interdisciplinárním výzkumem genderu, rovnosti a sexuality. Ve své práci se zaměřuje na gender, sexualitu a sociální hnutí se zvláštním zájmem o transnacionální mobilizace a v poslední době i o antigenderová hnutí. 

Martin Speer, autor, aktivista a konzultant, je hnací silou politického hnutí EsIstZeit, které prosazuje otevření manželství stejnopohlavním párům v Německu.

Diskusi bude moderovat Lucia Zachariášová, právnička iniciativy Jsme fér, která vede kampaň za uzákonění rovného manželství pro LGBTI+ osoby v České republice. Je předsedkyní Výboru pro práva LGBTI+ osob zřízeného v rámci Rady vlády pro lidská práva. Pracovala na Úřadu vlády ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí jako právnička a poté jako vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů. Podílela se na přípravě vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. 


Akce je zdarma, ale doporučujeme registraci.
Queer 24 je akce podpořená Francouzsko-německým kulturním fondem.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem