fr  /  cz

Od Michelangela po Callota. Umění grafiky manýrismu

Výstava - Národní Galerie Praha - Musée du Louvre

NGP - Valdštejnská jízdárna
Praha

Výstava připravená Národní galerií Praha ve spolupráci s Musée du Louvre představí výběr více než dvou stovek vynikajících rytin a leptů, kreseb, maleb, šperků a jiných předmětů uměleckého řemesla, které mapují proměny manýristického grafického umění, jeho experimenty a originalitu, ale i provázanost s ostatními druhy umění; vypovídají také o jeho roli v umělecké výměně mezi Itálií a ostatními evropskými zeměmi. 

Výstava se těší mimořádně štědré zápůjčce z grafické sbírky Musée du Louvre, především ze vzácné kolekce, kterou muzeu věnoval proslulý sběratel umění Edmond de Rothschild. Některá z těchto děl nebyla dosud nikdy veřejně vystavena.

Grafické práce představí plejáda mistrů ryteckého umění – Parmigianino, Schiavone, Cornelis Cort, Hendrick Goltzius, Aegidius Sadeler, Jacques Bellange, Jacques Callot a mnozí další. Zcela unikátní zápůjčkou je kresba Michelangela Buonarrotiho.

Exponáty z Národní galerie Praha a z Musée du Louvre doplní cenná díla zapůjčená z Bibliothèque nationale de France, vídeňské Albertiny, amsterdamského Rijksmuseum, Pinacoteca Nazionale di Siena, Státního oblastního archivu v Plzni – pracoviště Klášter, Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Moravské galerie v Brně, Národní knihovny ČR, Národního muzea, Sbírek Pražského hradu, Královské kanonie premonstrátů na Strahově, Regionálního muzea v Chrudimi, Národního památkového ústavu a dalších institucí i soukromých sbírek.


Národní galerie Praha ve spolupráci s Musée du Louvre
Hlavní kurátoři: Xavier Salmon, Musée du Louvre, Alena Volrábová, Národní galerie Praha
Odborné kurátorky: Blanka Kubíková, Alena Volrábová


Manýrismus se zrodil v Itálii z výtvarného jazyka vrcholné renesance a záhy se stal stylem mezinárodním. Vyznačuje se rafinovanou elegancí, bohatou fantazií a zálibou v symbolech a skrytých významech. Grafika sehrála v jeho rychlém rozšíření mimořádnou roli, navíc se v tomto období plně emancipovala jako výtvarný obor a dosáhla technické i umělecké dokonalosti. S klíčovými díly Michelangela, Raffaela, Giulia Romana i nádhernou výzdobou francouzského královského sídla ve Fontainebleau se lidé seznamovali především prostřednictvím grafických listů.

Informace a komentované prohlídky najdete zde

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem