fr  /  cz

Filozofická laboratoř: Přitakání Paula Ricoeura

Přijďte se s rodinou nebo přáteli seznámit s filozofií!
Již 9. prosince 2023 v 10:30
Od 7 let


Filozof Paul Ricoeur, obklopený svými knihami a vzpomínkami, bdí. Celý život cestoval po světě, aby zpochybňoval myslitele své doby. Ale jeho dvojník v převleku sovy spočine na jeho rameni a pozve ho na největší z cest: vydat se cestou souhlasu a nakonec si říci ano. Život totiž není vždy dlouhá a klidná řeka, ale často se skládá ze setkání, lidského sdílení a přátelství. Často jsme přítomni sváru i přátelství, z kterých vycházejí podmínky lidského bytí na světlo.


Filozofická laboratoř, …co to je?
Workshopy pro růst v umění ptát se sebe sama, pro posílení schopnosti reflektovat a prožívat radost ze společného myšlení ve světle autorů a filozofických textů!
Barbora Fialová a Jiří Bartoník vedou s dětmi dialog, protože jsou přesvědčeni, že děti jsou opravdoví filozofové. Naslouchat jim a vést s nimi rozhovor může být pro všechny velkým obohacením.

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem