fr  /  cz

Letní slavnosti staré hudby - Les Plaisirs de Versailles

Festival Letní slavnosti staré hudby se koná od 20. července do 5. srpna 2021 a na závěrečném koncertě vystoupí francouzští sólisté spolu s českým barokním ansámblem Collegium Marianum.

5. srpna 2021
Les Plaisirs de Versailles

Závěrečný koncert festivalu nechá posluchače nahlédnout do komnat snad nejznámějšího paláce na světě, pro nějž vznikal nejbohatší a nejrozmanitější hudební repertoár ze všech evropských královských sídel 17. a 18. století. Již Ludvík XIV. zahájil ve Versailles tradici pravidelných zábavných večerů pro vybrané členy nejvyšší aristokracie. Tuto hudební „pochodeň“ od krále Slunce převzala manželka Ludvíka XV. Marie Leszczyńská, načež byla napodobována nejen ve Francii, ale po celé Evropě. 

Na koncertech pořádaných v králových či královniných salonech šlechta sledovala i tzv. divertissements, malé opery v koncertním provedení. Jak v Les Plaisirs de Versailles Marca-Antoina Charpentiera (1682), tak v Le Retour des dieux sur la terre Françoise Colina de Blamont z roku (1725) vystupuje řada alegorických postav, které spolu s mytologickými božstvy opěvují – koho jiného než – krále. Pražské provedení Blamontova díla v podání 7 sólistů a rezidenčního souboru Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové bude novodobou premiérou a slavnostně tak završí festivalový program. 

Projekt je součástí víceleté programové linie připravované ve spolupráci s prestižním Centrem barokní hudby ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles), na níž se podílí také Francouzský Institut v Praze.

Program:

Marc-Antoine Charpentier: Les Plaisirs de Versailles (1682)
François Colin de BlamontLe Retour des dieux sur la terre (1725)
koncertní provedení / concert performance

Chantal Santon Jeffery (Francie) – soprán 
Marine Lafdal-Franc (Francie) – soprán 
Anne Sophie Petit (Francie) – soprán 
Camille Souquère (Francie) – soprán 
Clément Debieuvre (Francie) – kontratenor 
Jordan Mouaïssia (Francie) – tenor
Thierry Cartier (Francie) – bas 

COLLEGIUM MARIANUM – barokní orchestr 
Jana Semerádová – umělecká vedoucí 
Lenka Torgersen – koncertní mistr 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem