fr  /  cz

Kdo se chce dnes angažovat?

Jaká budoucnost čeká EU po Brexitu? Jakou roli v ní sehraje region střední Evropy a Česká republika? Jak chápat fenomén populismu v Evropě a v severní Americe? Jak navrátit politice důvěryhodnost?

Tímto debatním setkáním chceme oslovit zejména mladé ve věku 18 – 35 let. V době krize politiky v tradičním slova smyslu se tato diskuse zaměří na způsob, jakým způsobem mladí po roce 1989 vnímají angažovanost jako takovou a jak se staví k palčivým problémům současnosti.

Vystoupí:
Charles Deffrennes, nadace Vox.org
Eliška Černovská, SIMS – FSV UK
Veronika Vinklárková, Klub mladých politologů – VŠE

Vstup volný. Simultánní tlumočení zajištěno.

Akce se koná v rámci přednáškového cyklu „Občanská angažovanost v současnosti “ organizovaného ve spolupráci s Francouzskými instituty v Praze, Budapešti a Bratislavě.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem