fr  /  cz

Každý rok oceňuje Francouzské velvyslanectví v Praze nejlepší mladé vědce z českých univerzit a výzkumných institucí.

Tyto vědecké ceny jsou rozděleny do následujících sedmi kategorií s tím, že každá má svého sponzora:

- chemie (Solvay a Česká společnost chemická)

- počítačové vědy a informatika (Atos a IT4Innovations)

- lékařství (Pierre Fabre Médicament et Servier)

- farmacie (Fondation Recherche en Chimie / Université de Strasbourg)

- jaderný výzkum (Electricité de France a ATMEA)

- humanitní a společenské vědy (Karel Janeček)

- environmentální a klimatický (BNP Paribas)

Každoročně se do soutěže hlásí desítky kandidátů z celé ČR, kteří jsou nejprve vybráni svými institucemi a následně předstupují před porotu složenou z českých a francouzských odborníků s obhajobou své práce.

Tři nejlepší uchazeči dostanou finanční odměnu v podobě šeku věnovaného příslušnou sponzorskou společností. První dva výherci navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice obdrží stipendium na měsíční stáž ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

Slavnostní předávání vědeckých cen pak probíhá v prostorách Francouzského velvyslanectví v Praze, v Buquoyském paláci. Ceremoniálu předsedá velvyslanec Francie v ČR a Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1987 a iniciátor akce.

Cena Albert Schweitzer - Cena za lékařství

Cenu Alberta Schweitzera za medicínu (dříve Cena za medicínu) společně organizují Francouzské velvyslanectví v Praze, společnost Pierre Fabre Médicament a společnost Servier. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů v oblasti lékařství.

Výherce obdrží jednak finanční podporu, a jednak dostane možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Následující dokument je určený vysokým školám, které by rády přihlásily své studenty do soutěže o Cenu Alberta Schweitzera za lékařství. V dokumentu jsou souhrnně uvedeny podmínky, které musí studenti splňovat, a taktéž průběh výběrového řízení:

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování cen Alberta Schweitzera za lékařství.

V případě, že vaše vysoká škola nebyla ve věci udělování cen Alberta Schweitzera za počítačové vědy Francouzským velvyslanectvím v České republice kontaktována, kontaktujte nás : agathe.medjani-daude@ifp.cz

Cena Becquerel - Cena v oblasti jaderného výzkumu

Společnost Electricité de France a Velvyslanectví Francie v České republice se rozhodly udělit Becquerelovu cenu za vědu pro české vysokoškolské studenty za vědeckou práci v rámci jejich doktorandského studia v oblasti jaderného výzkumu. Ceny se týkají všech aspektů této problematiky.

Ocenění získají finanční podporu a možnost vycestovat na stáž do jimi zvolené výzkumné laboratoře ve Francii.

Níže uvedený dokument je určen vysokým školám, které mají zájem přihlásit své studenty do soutěže o Bequerelovu cenu v oblasti jaderného výzkumu. Obsahuje podmínky, jež musí studenti splňovat, a popis toho, jak výběr probíhá:

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování cen Becquerela.

V případě, že vaše vysoká škola nebyla ve věci udělování Becquerelovy ceny za počítačové vědy Francouzským velvyslanectvím v České republice kontaktována, kontaktujte nás: agathe.medjani-daude@ifp.cz

Cena Jacques Derrida - Cena v oblasti společenských a humanitních věd

Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD. ve spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice zahajují soutěž o vědecké ceny, jejichž smyslem je ocenit nejlepší výzkumné práce českých studentů doktorského studia v oblasti společenských a humanitních věd.

Výherci mají možnost získat finanční příspěvek a uskutečnit stáž ve francouzské výzkumné laboratoři.

V rámci této iniciativy bude také udílena zvláštní cena Platformy CEFRES za nejlepší vědecký článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise.

Přiložený dokument je určen výzkumným a vysokoškolským institucím, které mají zájem přihlásit do soutěže o Cenu Jacquese Derridy za výzkum v oblasti společenských a humanitních věd své studenty. Naleznete v něm podmínky pro nominaci studentů a postup výběrového řízení:

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování cen Jacquese Derridy.

Pokud Vaše instituce nebyla doposud ohledně této ceny francouzským velvyslanectvím informována, kontaktujte nás: agathe.medjani-daude@ifp.cz

Cena Jean-Marie Lehn - Cena z chemii

Cenu Jean-Marie Lehna za chemii (dříve nazývanou Cena za chemii) společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Solvay CR. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů, na kterých pracují v rámci svého doktorandského studia.

Výherci obdrží jednak finanční podporu, jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Následující dokument je určený vysokým školám, které by rády přihlásily své studenty do soutěže o Cenu Jean-Marie Lehna za chemii. V dokumentu jsou souhrnně uvedeny podmínky, které musí studenti splňovat, a taktéž průběh výběrového řízení:

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování cen Jean-Marie Lehna za chemii.

V případě, že vaše vysoká škola nebyla ve věci udělování cen Josepha Fouriera za počítačové vědy Francouzským velvyslanectvím v České republice kontaktována, kontaktujte nás: agathe.medjani-daude@ifp.cz

Cena Joseph Fourier - Cena v oboru počítačových věd a informatiky

Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice se rozhodly zavést vědecké ceny, jimiž odmění české studenty doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky. Tyto ceny se vztahují na veškerá hlediska této tématické oblasti.

Výherci obdrží jednak finanční podporu, a jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře do Francie.

Následující dokument je určený vysokým školám, které by rády přihlásily své studenty do soutěže o Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy. V dokumentu jsou souhrnně uvedeny podmínky, které musí studenti splňovat, a taktéž průběh výběrového řízení:

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování cen Josepha Fouriera za počítačové vědy.

V případě, že vaše vysoká škola nebyla ve věci udělování cen Josepha Fouriera za počítačové vědy Francouzským velvyslanectvím v České republice kontaktována, kontaktujte nás: agathe.medjani-daude@ifp.cz

Cena Fondation Recherche en Chimie / Université de Strasbourg - Cena za farmacii

Cenu za farmacii (dříve nazývanou Cena za výzkum ve farmaceutických vědách) společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Fondation Recherche en Chimie / Université de Strasbourg. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů doktorských studií a mladých českých lékařů v oblasti farmacie.

Výherci obdrží jednak finanční podporu, jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Následující dokument je určený vysokým školám, které by rády přihlásily své studenty do soutěže o Cenu za farmacii. V dokumentu jsou souhrnně uvedeny podmínky, které musí studenti splňovat, a taktéž průběh výběrového řízení:

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování Ceny Fondation Recherche en Chimie / Université de Strasbourg - Ceny za farmacii

V případě, že vaše vysoká škola nebyla ve věci udělování cen Josepha Fouriera za počítačové vědy Francouzským velvyslanectvím v České republice kontaktována, kontaktujte nás: agathe.medjani-daude@ifp.cz

Cena Make Our Planet Great Again - Cena za environmentální a klimatický výzkum

Cenu Make our planet great again za environmentální a klimatický výzkum pořádá Velvyslanectví Francie v ČR společně s BNP Paribas. Tato cena má za cíl odměnit výzkumnou práci českých studentů v oblasti změny klimatu, životního prostředí a udržitelného rozvoje

Vítězové obdrží finanční pomoc a první dva také možnost absolvovat stáž ve Francii ve výzkumné laboratoři.

Ceny se udělují během recepce na Francouzském velvyslanectví v Praze, Buquoyský palác, které předsedají profesor Jean-Marie Lehn, laureát Nobelovy ceny za chemii, a pan velvyslanec.

Make our Planet Great Again je iniciativa prezidenta Francouzské republiky Emmanuela Macrona, která byla zahájena 1. června 2017 po rozhodnutí Spojených států odstoupit od Pařížské dohody o klimatu. Je to výzva pro výzkumné pracovníky a učitele, podnikatele, sdružení a nevládní organizace, studenty a veškerou občanskou společnost, aby se mobilizovali a připojili k Francii v boji proti globálnímu oteplování.

Tato iniciativa vytvořila prostor pro nové vědecké výzvy pro výzkumníky: www.campusfrance.org

Podmínky účasti

Níže uvedený dokument je určen univerzitám, které chtějí prezentovat studenty na soutěži Make Our Planet Great Again. Zahrnuje průběh výběrového řízení a podmínky, které musí studenti splnit:

Podmínky účasti

Můžete si také stáhnout plakát a propagovat cenu Make Our Planet Great Again.

Pokud vaše univerzita nebyla oslovena Francouzským velvyslanectvím s informace o tomto ocenění, dejte nám prosím vědět:

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem