fr  /  cz

Vědecké ceny

Každý rok oceňuje Francouzské velvyslanectví v Praze nejlepší mladé vědce z českých univerzit a výzkumných institucí.

Tyto vědecké ceny jsou rozděleny do následujících sedmi kategorií s tím, že každá má svého sponzora:

 • chemie (Nadační fond IOCB Tech s Česká společnost chemická)
 • počítačové vědy a informatika (Eviden a IT4Innovations) 
 • lékařství (Servier) 
 • farmacie (Sanofi) 
 • jaderný výzkum (Electricité de France a ATMEA) 
 • humanitní a společenské vědy (Michal Martinko, CEFRES a Gallica)
 • environmentální a klimatický (BNP Paribas)

 

Každoročně se do soutěže hlásí desítky kandidátů z celé ČR, kteří jsou nejprve vybráni svými institucemi a následně předstupují před porotu složenou z českých a francouzských odborníků s obhajobou své práce.

Tři nejlepší uchazeči dostanou finanční odměnu v podobě šeku věnovaného příslušnou sponzorskou společností. První dva výherci navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice obdrží stipendium na měsíční stáž ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

Slavnostní předávání vědeckých cen pak probíhá v prostorách Francouzského velvyslanectví v Praze, v Buquoyském paláci. Ceremoniálu předsedá velvyslanec Francie v ČR a Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1987 a iniciátor akce.

Cena Albert Schweitzer - Cena za lékařství

Cenu Alberta Schweitzera za medicínu (dříve Cena za medicínu) společně organizují Francouzské velvyslanectví v Praze a společnost Servier. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů v oblasti lékařství.

Výherce obdrží jednak finanční podporu, a jednak dostane možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Následující dokument je určený vysokým školám, které by rády přihlásily své studenty do soutěže o Cenu Alberta Schweitzera za lékařství. V dokumentu jsou souhrnně uvedeny podmínky, které musí studenti splňovat, a taktéž průběh výběrového řízení:

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování cen Alberta Schweitzera za lékařství.

V případě, že vaše vysoká škola nebyla ve věci udělování cen Alberta Schweitzera za počítačové vědy Francouzským velvyslanectvím v České republice kontaktována, kontaktujte nás : louis.augendre@ifp.cz 

Cena Henri Becquerel - Cena v oblasti jaderného výzkumu

Společnost Electricité de France (EDF) a Velvyslanectví Francie v České republice se rozhodly udělit Becquerelovu cenu za vědu pro české vysokoškolské studenty za vědeckou práci v rámci jejich doktorandského studia v oblasti jaderného výzkumu. Ceny se týkají všech aspektů této problematiky.

Ocenění získají finanční podporu a možnost vycestovat na stáž do jimi zvolené výzkumné laboratoře ve Francii.

Níže uvedený dokument je určen vysokým školám, které mají zájem přihlásit své studenty do soutěže o Bequerelovu cenu v oblasti jaderného výzkumu. Obsahuje podmínky, jež musí studenti splňovat, a popis toho, jak výběr probíhá:

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování cen Becquerela.

V případě, že vaše vysoká škola nebyla ve věci udělování Becquerelovy ceny za počítačové vědy Francouzským velvyslanectvím v České republice kontaktována, kontaktujte nás: louis.augendre@ifp.cz 

Cena Jacques Derrida - Cena v oblasti společenských a humanitních věd

Cenu Jacquese Derridy v oblasti humanitních a společenských věd společně pořádají Francouzské velvyslanectví a pan Michal Martinko. Smyslem je ocenit nejlepší výzkumné práce českých doktorandů a čerstvých nositelů doktorátu v oblasti společenských a humanitních věd.

Výherci mají možnost získat finanční příspěvek a uskutečnit stáž ve francouzské výzkumné laboratoři.

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování Ceny Jacquese Derridy.

Uděluje se také speciální cena:

 • Speciální cena Platformy CEFRES za nejlepší vědecký článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborné revue.
  => Informace o této ceně a postupu podání přihlášek naleznete na internetových stránkách CEFRES, které by měly být brzy aktualizovány.  
  => Máte-li jakékoli dotazy týkající se této ceny, obraťte se, prosím, na adresu: claire.madl@cefres.cz.

Pokud Vaše instituce nebyla doposud ohledně této ceny francouzským velvyslanectvím informována, kontaktujte nás: louis.augendre@ifp.cz 

Cena Jean-Marie Lehn - Cena z chemii

Cenu Jean-Marie Lehna za chemii (dříve nazývanou Cena za chemii) společně organizují Francouzské velvyslanectví v Praze a společnost Nadační fond IOCB Tech. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů, na kterých pracují v rámci svého doktorandského studia.

Výherci obdrží jednak finanční podporu, jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Speciální cena za chemii, ve spolupráci s Českou společností chemickou.

Následující dokument je určený vysokým školám, které by rády přihlásily své studenty do soutěže o Cenu Jean-Marie Lehna za chemii. V dokumentu jsou souhrnně uvedeny podmínky, které musí studenti splňovat, a taktéž průběh výběrového řízení:

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování cen Jean-Marie Lehna za chemii.

Pokud Vaše instituce nebyla doposud ohledně této ceny francouzským velvyslanectvím informována, kontaktujte nás: louis.augendre@ifp.cz

Cena Joseph Fourier - Cena v oboru počítačových věd a informatiky

Eviden a Francouzské velvyslanectví v České republice se rozhodly zavést vědecké ceny, jimiž odmění české studenty doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky. Tyto ceny se vztahují na veškerá hlediska této tématické oblasti.

Výherci obdrží jednak finanční podporu, a jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře do Francie.

Speciální cenu IT4Innovations udělí také IT4Innovations National Supercomputing Center, Technická univerzita v Ostravě.

Následující dokument je určený vysokým školám, které by rády přihlásily své studenty do soutěže o Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy. V dokumentu jsou souhrnně uvedeny podmínky, které musí studenti splňovat, a taktéž průběh výběrového řízení:

Za účelem propagace naleznete ke stažení našeho plakát týkající se udělování cen Josepha Fouriera za počítačové vědy.

V případě, že vaše vysoká škola nebyla ve věci udělování cen Josepha Fouriera za počítačové vědy Francouzským velvyslanectvím v České republice kontaktována, kontaktujte nás: louis.augendre@ifp.cz 

Cena Sanofi - Cena za farmacii

Cenu za farmacii (dříve nazývanou Cena za výzkum ve farmaceutických vědách) společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Sanofi. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů doktorských studií a mladých českých lékařů v oblasti farmacie.

Výherci obdrží jednak finanční podporu, jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Následující dokument je určený vysokým školám, které by rády přihlásily své studenty do soutěže o Cenu za farmacii. V dokumentu jsou souhrnně uvedeny podmínky, které musí studenti splňovat, a taktéž průběh výběrového řízení:

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování Ceny Sanofi - Ceny za farmacii

Pokud Vaše instituce nebyla doposud ohledně této ceny francouzským velvyslanectvím informována, kontaktujte nás: louis.augendre@ifp.cz 

Cena Make Our Planet Great Again - Cena za environmentální a klimatický výzkum

Cenu Make Our Planet Great Again za environmentální a klimatický výzkum pořádá Velvyslanectví Francie v ČR společně s BNP Paribas. Tato cena má za cíl odměnit výzkumnou práci českých studentů v oblasti změny klimatu, životního prostředí a udržitelného rozvoje

Vítězové obdrží finanční pomoc a první dva také možnost absolvovat stáž ve Francii ve výzkumné laboratoři.

Ceny se udělují během recepce na Francouzském velvyslanectví v Praze, Buquoyský palác, které předsedají profesor Jean-Marie Lehn, laureát Nobelovy ceny za chemii, a pan velvyslanec.

Make our Planet Great Again je iniciativa prezidenta Francouzské republiky Emmanuela Macrona, která byla zahájena 1. června 2017 po rozhodnutí Spojených států odstoupit od Pařížské dohody o klimatu. Je to výzva pro výzkumné pracovníky a učitele, podnikatele, sdružení a nevládní organizace, studenty a veškerou občanskou společnost, aby se mobilizovali a připojili k Francii v boji proti globálnímu oteplování.

Tato iniciativa vytvořila prostor pro nové vědecké výzvy pro výzkumníky: www.campusfrance.org

Podmínky účasti

Níže uvedený dokument je určen univerzitám, které chtějí prezentovat studenty na soutěži Make Our Planet Great Again. Zahrnuje průběh výběrového řízení a podmínky, které musí studenti splnit:

Můžete si také stáhnout plakát a propagovat cenu Make Our Planet Great Again.

Pokud vaše univerzita nebyla oslovena Francouzským velvyslanectvím s informace o tomto ocenění, dejte nám prosím vědět: louis.augendre@ifp.cz 

Oseznam všech laureátů vědeckých cen

Zde najdete vítěze vědeckých cen od roku 1994 do roku 2023.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem