fr  /  cz

Veřejná soutěž: Zahrady Míru - Peace Gardens

Znalost angličtiny nebo francouzštiny je důležitá pro fázi realizace projektu.

Veřejná soutěž: Zahrady Míru - Peace Gardens 
VOUZIERS (FRANCIE) 
Určeno pro Českou republiku a Slovensko

Association Art & Gardens - Hauts-de-France iniciovala Projekt Zahrad Míru – Jardins de la Paix – Peace Gardens, a s laskavou podporou Mission du Centenaire de la Première guerre mondiale (Programu ke 100. výročí první světové války) tak vzniklo vznikly v letech 2018 a 2019 v regionu Hauts-de-France patnáct trvale udržitelných Zahrad Míru. Vytvářeli je vždy krajináři a zahradní architekti ze zemí, které v dané oblasti bojovaly. Tato stezka paměti tak vzdává hold nespočtu úmrtí na francouzské půdě mezi lety 1914 a 1918, a svědčí o počtu a rozmanitosti zemí zapojených do tohoto konfliktu.
Od roku 2020 si sdružení dalo za cíl rozšířit svou činnost a počet Zahrad míru do regionu Grand Est ve Francii. Cílem je vytvořit Stezku Míru sestavenou ze zahrad, sledující frontovou linii první světové války, vedoucí od belgických hranic k švýcarským hranicím přes Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise, Ardeny, Marne, Meuse, Moselle, Bas-Rhin a Vosges.

Tato Veřejná soutěž Zahrady Míru - Peace Gardens je určena pro profesionální krajináře a architekty české a slovenské národnosti. Tým musí být složen alespoň z jedné osoby české národnosti. Smíšené týmy jsou povoleny.

Přihlášky mohou být individuální nebo kolektivní. Náklady během realizace zahrady budou hrazeny pouze dvěma osobám. Znalost angličtiny nebo francouzštiny je důležitá pro fázi realizace projektu.

KALENDÁŘ
Uzávěrka přihlášek: 13. června 2021 (včetně)

Vybraný kandidát se zavazuje: 

  • mezi 20. červnem a začátkem července 2021 navštívit se členy organizačního týmu vybrané místo pro projekt 
  • v polovině září 2021 představit finální projekt zahrady
  • před polovinou listopadu 2021 dokončit práce

FINANČNÍ PODMÍNKY 
Výrobní rozpočet na vybudování zahrady je maximálně 48 000 EUR včetně DPH.
Tato částka je spravována ve spolupráci s Organizátorem.
Organizátor navíc hradí přímé náklady na dopravu a ubytování:

  • na prohlídku místa / maximálně pro dvě osoby
  • pro prezentaci projektu / maximálně pro jednu osobu
  • pro fázi realizace / maximálně pro dvě osoby
  • pro inauguraci / maximálně pro dvě osoby

Částka přímo přidělená krajinářům je paušální, a to v celkové výši 8 800 EUR. Zahrnuje autorská práva, honorář za koncepci a dohled nad realizací na místě.


PŘIHLÁŠKA
Přihláška musí být napsána ve francouzštině nebo angličtině a zaslána v elektronickém formátu (1 samostatný dokument v pdf) do 13. června 2021 (23:59) na následující adresu: artetjardins.hdf@gmail.com 

VEŠKERÉ PODROBNOSTI PROJEKTU VE FRANCOUZŠTINĚ NAJDETE ZDE
VEŠKERÉ PODROBNOSTI PROJEKTU V ANGLIČTINĚ NAJDETE ZDE

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem