fr  /  cz

Jaro frankofonních básníků: Hudba & Poezie

Ve francouzštině a češtině
Zdarma

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, Praha 1

Chcete oslavit příchod jara s poezií z celého světa? Francouzský institut v Praze u příležitosti Jara básníků uctí rozmanitost a bohatství frankofonního světa během poutavého poetického a hudebního večera, a to v pátek 17. března 2023 od 18 hodin

Večer bude sestávat ze tří hlavních bodů:

  • První část večera zahájíme exkurzi do frankofonního básnictví počínaje francouzskými kořeny až po země české, četbou děl Gérarda de Nervala, Eugèna Guillevice, Petra Krále a Věry Linhartové;
  • Ve druhé části doplujeme až na opačnou stranu Altantiku, kde oslavíme quebeckou poezii poctou básníku Thierrymu Tremblayovi;
  • Třetí a poslední nás zavede do Konga, kde budeme moci (znovu)objevit sbírku "Murmures d'Afrique" od Cayi Makhélé.

A protože poezie a hudba jsou sestry, doprovodí tento poetický výlet improvizace skladatele a akordeonisty Aliaksandra Yasinského.

Večerem budou provázet básníci a překladatelé Jean-Gaspard Páleníček, Benoît Meunier, Jaromír Typlt a Bertrand Schmitt, herec Maxime Mededa a specialistka na africké kultury a ředitelka festivalu Tvůrčí Afrika Lucie Němečková.

© JR


Jaro básníků (Printemps des poètes), které založilo v roce 1999 francouzské ministerstvo kultury s cílem zvýšit povědomí o poezii a demokratizovat ji, se vrací od 11. do 27. března 2023 v rámci svého 25. ročníku. Po více než dva týdny bude v centru pozornosti francouzsky psaná poezie formou čtení, setkání a recitálů pořádaných ve Francii i v zahraničí a poprvé také ve Francouzském institutu v Praze.

 

               

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem