fr  /  cz

Velký rozhovor s Antoinem Compagnonem: „Pokud neinovuješ, zemřeš“

Vstup zdarma v závislosti na kapacitě míst, rezervace nutná.
V češtině a francouzštině

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, Praha 1

Paul Valéry napsal, že novost je pro nás kvalitou tak význačnou, že i přes to, že je svou podstatou pomíjivá, její absence pro nás kazí všechny ostatní kvality a její přítomnost je nahrazuje. Rychlost, s jakou se střídá móda, se stále zvyšuje. Inovace je imperativem digitální revoluce. Existují vynálezy v literatuře? Je literatura ve světě plánovaného zastarávání odsouzena k tomu, aby se stala doupětem reakce?

Na tyto otázky se pokusí odpovědět spisovatel Antoine Compagnon, emeritní profesor Collège de France a člen Francouzské akademie, ve středu 22. března od 18 hodin v rámci Velkého rozhovoru, který spolupořádají Francouzský institut v Praze, CEFRES a Univerzita Karlova.


Antoine Compagnon je profesor, historik francouzské literatury a člen Francouzské akademie. Poté, co vyučoval na pařížské Sorbonně a Kolumbijské univerzitě (New York), vedl katedru "Moderní a současná francouzská literatura: dějiny, kritika, teorie" na Collège de France (2006-2021) a působil jako předseda vědecké rady Francouzské národní knihovny (2015-2021), byl tento odborník na Prousta a Baudelaira 17. února 2022 zvolen členem Francouzské akademie.


Velký rozhovor bude moderovat Eva Voldřichová-Beránková, profesorka a ředitelka katedry romanistiky na Univerzitě Karlově v Praze.

V češtině a francouzštině (simultánní překlad).

Ve spolupráci s CEFRES a Univerzitou Karlovou v Praze.

 

   

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem