fr  /  cz

„Milan Kundera: Nostalgie po Evropě“

Zamyšlení nad pojetím Evropy v myšlení Milana Kundery. V čem je Milan Kundera autorem evropským a světovým? Pro Kunderu je Evropa, termín dnes používaný zejména politology a ekonomy, pojem označující především společnou kulturu, která je založena na zcela konkrétním souboru sdílených hodnot. Oblast těchto hodnot pak určuje hranice Evropy, které jsou z toho důvodu pohyblivé.

Účinkující: Miroslav Balaštík, Tomáš Kubíček, Ariane Chemin, Jacques Rupnik
Jazyk: simultánní tlumočení francouzština/čeština
Moderátorka: Irena Jirků, novinářka
Ve spolupráci s Českým literárním centrem, Moravskou zemskou knihovnou v Brně a Českým centrem v Paříži.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem