fr  /  cz

„Symfonie o novém světě” : setkání s Lenkou Horňákovou Civade

Online na FB Knihovna Vaclava Havla.
Česky s francouzskými titulky. 

online

Francouzský institut v Praze a nakladatelství Argo vás zvou na setkání se spisovatelkou Lenkou Horňákovou Civade u příležitosti vydání jejího nového románu Symfonie o novém světě.


V novém románu Lenky Horňákové Civade, který se dostal do užšího výběru ceny Prix Renaudot 2019, nacházíme znovu téma hledání svobody. Tentokrát je představované nejen silnou hrdinkou, ale také mužem možná poněkud obyčejným, ale zároveň výjimečně zodpovědným. 
„Knihou se vinou příběhy dvou lidí, jejichž osudy se poprvé protnou v roce 1938: Božena, s dítětem v náručí, přichází do Marseille, aby se odtud dostala do Ameriky, do země zaslíbené. Vladimír je v Marseille nový konzul ještě mladé československé republiky. Československo ale záhy zaniká a Vladimír stojí před nesnadnou volbou mezi loajalitou a vzdorem.”
Na tomto místě je vhodné poznamenat, že Lenka Horňáková Civade sama přeložila svůj román z francouzštiny, původního jazyka textu, do svého mateřského jazyka, což je proces velmi neobvyklý.

 

Lenka Horňáková Civade je spisovatelka a malířka. Narodila se v roce 1971 v Prostějově a měla výstavy v České republice i ve Francii. Mezi její knihy publikované v češtině patří například Provence jako sen (nakladatelství NLN, 2010), Lanýže (nakladatelství NLN, 2011), Marie a Magdalény (nakladatelství Argo, 2017, francouzský originál Giboulées de soleil získal v roce 2016 cenu Prix Renaudot des lycéens), Praha – Paříž, do vlastních rukou (společně s Anne Delaflotte Mehdevi, nakladatelství Argo, druhé vydání 2019), a Grófka (Argo, 2019).

Diskusi moderuje novinářka Anna Kubišta (Radio Prague International).
Česky s francouzskými titulky. 
Ve spolupráci s nakladatelstvím Argo a Knihovnou Václava Havla.
Online na FB Knihovna Vaclava Havla.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem