fr  /  cz

Audit a poradenství v oblasti jazykového vzdělávání

Náš pedagogický sbor je připraven vyhovět Vašim požadavkům,  při studiu Vám pomáhat a hledat postupy vhodné právě pro Vás.
 

1. Příprava – zjištění  potřeb

  • Rozbor jazykových předpokladů zaměstnanců a jejich profesního zařazení
  • Zajištění výuky po stránce organizační (časové údaje -  kdy, jak dlouho, jak často, místo, technické vybavení, program odpovídající situacím, s kterými se student může setkat v každodenním i profesním životě)

2. Uskutečnění – zajištění výuky

  • Pedagogické zajištění  (pokroky každého účastníka a pomoc dle jeho individuálních potřeb)
  • Administrativní zajištění (účast na kurzech) pravidelnými výkazy

3. Zhodnocení dosažených výsledků

  • Zjištění úrovně znalostí na konci kurzu a individuální  rady
  • Oficiální ohodnocení dosažené úrovně diplomem s mezinárodní platnost

Kontaktujte nás pro více informací:


Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem