VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ - Programme Barrande 2020

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ - Programme Barrande 2020


Termín pro předkládání návrhů projektů: 5. 3.–28. 6. 2019

Odesláním formuláře projevujete souhlas s našimi Podmínkami pro ochranu osobních údajů.

V  souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021. 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 5. 3.–28. 6. 2019

Více informací pro francouzské týmy zde a pro české týmy zde.