fr  /  cz

Evropské sekce

Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny jsou specifickým typem studia, který nabízejí některá čtyřletá i víceletá gymnázia v České republice.

Francouzské evropské sekce

Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny jsou specifickým typem studia, který nabízejí některá čtyřletá i víceletá gymnázia v České republice. V případě víceletých gymnázií je prvních třech letech studia posílena výuka francouzštiny a zpravidla od čtvrtého ročníku se pak studenti učí jeden nebo dva nejazykové předměty ve francouzštině; na všech školách se takto vyučuje dějepis a některé školy navíc nabízejí další nejazykový předmět (zeměpis nebo výtvarná výchova).

Francouzské velvyslanectví v České republice podporuje tyto francouzsko-evropské sekce organizováním konkrétních školení pro učitele tohoto zařízení. Tyto nedávno otevřené sekce doplňují již existující čtyři česko-francouzské bilingvní sekce.

Studovat na evropské sekci

Do prvního ročníku evropské sekce se mohou hlásit žáci, kteří úspěšně ukončili předchozí školní docházku.

V případě víceletých gymnázií (= šesti a osmiletých) není předběžná znalost francouzštiny podmínkou.

Výběr žáků se provádí na základě výsledků z předchozího studia nebo vykonáním přijímací zkoušky (test z českého jazyka a matematiky a test studijních předpokladů). Přijímací řízení si organizuje každá škola zvlášť a žáky vybírá podle nejlepších dosažených výsledků.

Více o podmínkách přijetí ke studiu se dozvíte na konkrétní evropské sekci.

Kontakty

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida - LabelFrancEducation
Gustava Klimenta 493/3
708 00 Ostrava-Poruba
tel.: 596 912 198
www.jazgym.cz
celková doba studia: 6 let
předměty vyučované ve Fj a v Čj: dějepis, zeměpis a hudba

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Námĕstí T.G. Masaryka 2734-9
760 01 Zlín
tel.: 577 007 444
fax: 577 007 445
www.gjszlin.cz
předměty vyučované ve Fj a v Čj: dějepis a výtvarná výchova

Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova třída 324
500 03 Hradec Králové 3
tel.: 495 514 691-2
fax: 495 514 693
www.gybon.cz
předměty vyučované ve Fj a v Čj: dějepis 

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Komenského 779/10
288 02 Nymburk
tel.: 325 512 747
fax: 325 514 240
www.gym-nymburk.cz
předměty vyučované ve Fj a v Čj: dějepis 

Lycée générale de Písek
Komenského 89
397 01 Písek
Tél. : (00 420) 382 214 913 
https://www.gymna-pi.cz/
předměty vyučované ve Fj a v Čj: matematika, fyzika a dějepis

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem