fr  /  cz

Tvoří Evropa a mladí lidé dobrý pár?

Francouzský institut v Praze vás zve na druhý večer debatního cyklu „1989-2019 Cesty Evropy “ s názvem „Tvoří Evropa a mladí lidé dobrý pár? “, na které vystoupí francouzská politoložka Claire Versini.

Mladí lidé původně nebyli hybnou silou vzniku Evropské unie. Přesto jsou právě oni nejsilnější stránkou EU, čehož si je EU vědoma a podniká směrem k nim vstřícné kroky. Mladí lidé to Evropě určitým způsobem vracejí, ať už jde o jejich pozitivní přístup k EU nebo tím, že se aktivně účastní politického života a tvoří tak přidanou hodnotu politiky EU. Nicméně tyto iniciativy nejsou ještě stále příliš početné, mají omezený dosah. Je tedy nutné přemýšlet o těchto nedostatcích, vyvolat reflexi a najít nástroje, které mladým Evropanům umožní podílet se na vytváření Evropské unie.  

Absolventka oboru Evropská studia, Claire Versini je odbornicí na témata spojená s evropským občanstvím a mládeží. Jako vedoucí pedagožka a ředitelka rozvoje na Institutu Jacques Delors měla na starost pedagogické a občanské záležitosti. Stála u vzniku Akademie Notre Europe, kde v současné době působí jako vedoucí pedagožka. Současně se také angažuje v několika evropských asociacích (Unie evropských federalistů, JEF - Young European Federalists).

Claire Versini bude debatovat s Mikulášem Peksou z České pirátské strany. Moderovat bude Martin Vokálek (EUROPEUM Institute for European Policy).

Simultánní tlumočení z francouzštiny zajištěno. Vstup je volný v rámci kapacity sálu, doporučujeme rezervaci kliknutím na ikonu v záhlaví článku.

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem