fr  /  cz

Výzva rezidenční pobyty: Rezidenční pobyty Odyssée 2021 pro zahraniční umělce, badatele a profesionály v kultuře

Výzva rezidenční pobyty: Rezidenční pobyty Odyssée 2021 pro zahraniční umělce, badatele a profesionály v kultuře

Association des Centres culturels de rencontre (Asociace Center pro kulturní setkávání), za podpory Ministerstva kultury FR, koordinuje pobytový program „Odyssée“.
Výzva je určena umělcům, badatele a profesionálům v kultuře ze všech zemí kromě Francie. 

Každý rezidenční pobyt z umělecké či kulturní oblasti musí být v souladu se zaměřením, které nabízejí francouzská Centra zapojená do projektu Odyssée, jejich seznam naleznete zde. Umělci a profesionálové v kultuře se mohou do 29. května včetně přihlásit u těchto Centre culturel de rencontre français (CCR) k rezidenčnímu pobytu a to tak, že buď:

  • vyplní online formulář 
  • nebo označí každý stažený dokument (příklad: Motivační dopis, Životopis atd) a připojí za název _ a své PŘÍJMENÍ_křestní jméno) a dokument zašlou mailem nebo poštou do příslušného Centra (CCR), kde žádají o rezidenční pobyt a kopii zašlou zároveň do Asociace na adresu residences@accr-europe.org

Doporučujeme vyplnit online formuláře nebo zaslání emailem. 

Žádosti v oblasti kulturního managementu a networkingu zašlete přímo Asociaci a to do 29. května 2021 včetně.  

Vybraní kandidáti získají stipendium ve výši 1200 € měsíčně, cestovní náklady budou uhrazeny do výše stanovené podle nákladů na uskutečněnou cestu. Ubytování i strava jsou hrazeny vybraným Centrem (CCR). Některá Centra nabízejí stravování na místě, jiná proplácejí dohodnuté náklady na stravu. Stipendisté mají, vždy když je to možné, k dispozici technické vybavení k realizaci svým rezidencí. Rezidenční pobytu jsou udělovány na dobu 1 až 6 měsíců.  

Důležitá data :

  • do 29. května 2021 včetně: odeslání přihlášky
  • konec června 2021: zasedání komise ke stipendiím Odyssée
  • červenec 2021: odpověď kandidátům

Dotazy a informace můžete zasílat emailem na adresu residences@accr-europe.org

Kontakt :
Ilinca MARTORELL
Chargée de mission Administration et Résidences
residences@accr-europe.org 
 

 

English version: 
Residencies for foreign Artists, Researchers & professionals

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem