fr  /  cz

FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE HLEDÁ MANAŽERA/MANAŽERKU PRONÁJMU PROSTOR a Kina 35

Pracovní místo na plný pracovní úvazek od 1. dubna 2023.

Mise

Manažer prostor a Kina 35 Francouzského institutu, administrativně podřízený generálnímu tajemníkovi a kulturnímu oddělení, úzce spolupracuje s oddělením marketingu a komunikace a je zodpovědný za tyto úkoly:

 • propagace prostor, které Francouzský institut v Praze nabízí k trvalému nebo příležitostnému pronájmu
 • plánování, organizace a administrativní zajištění pronájmu a poskytování prostor a kinosálu
 • logistický a technický dohled nad využíváním prostor IFP pro akce zajišťované různými odděleními Francouzského institutu

Hlavní pracovní činnost 

 • logistický, technický a personální dohled nad každodenním provozem Kina 35: směny promítačů, uvaděčů a obsluhy pokladny. plánování projekcí
 • administrativní úkony spojené s provozem Kina 35: příprava smluv s distributory, poskytovateli služeb a dalšími partnery 
 • přijímání a vyřizování žádostí o pronájem prostor: organizace návštěv a vypracovávání nájemních smluv
 • správa kalendářů a tabulek sledujících obsazenost prostor a koordinace správce budovy
 • logistické zajištění pronájmů a projekcí v Kině 35 (materiální, personální a technické požadavky) ve spolupráci s ostatními odděleními IFP a externími partnery
 • administrativní zajištění výstav v Galerii 35: smlouvy, logistika (materiální, personální a technické požadavky)
 • pravidelné udržování vztahů se stálými nájemci
 • ve spolupráci s oddělením marketingu a komunikace zavádění aktivní politiky vyhledávání zákazníků a sestavování a aktualizace nabídek pronájmu prostor Francouzského institutu v Praze  a dohled nad komunikací a marketingovou nabídkou Kina 35

Profil

Kompetence

 • plynulá znalost češtiny, francouzštiny; angličtina je výhodou 
 • znalost kancelářských aplikací
 •  vedení týmu
 • ovládání prostředků komunikace a nových technologií

Znalosti

 • provoz kinosálu
 • přehled o českém audiovizuálním prostředí
 • pražský trh s nemovitostmi
 • obchodní vyjednávání
 • aktivity IFP
 • marketingové strategie

Osobní vlastnosti 

 • dobré obchodní a interpersonální dovednosti 
 • smysl pro předvídání a iniciativu
 • důslednost a organizační schopnosti
 • týmový duch


Pracoviště: Francouzský institut v Praze Štěpánská 35 – 111 21 Praha 1
Počet hodin: 37 hodin týdně
Hrubý měsíční plat: třída E –47 634  korun 
Zvláštní podmínky zaměstnání: Flexibilní pracovní doba, práce též ve večerních hodinách či o víkendu. Některé aktivity se konají ve večerních hodinách nebo o víkendu a vyžadují přítomnost manažera prostor (s ohledem na fond týdenní pracovní doby).


Životopis a motivační dopis ve francouzštině, případně doporučující dopisy a/nebo reference (v češtině, francouzštině nebo angličtině) zašlete e-mailem na adresu :  rh@ifp.cz + sarah.doignon@ifp.cz do 10. března 2023. V předmětu uveďte "Žádost o místo manažera pronájmu prostor ve Francouzském institutu v Praze".

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem