fr  /  cz

Akademie Versailles

Závěrečný koncert se koná 11. března od 14h30 na HAMU, vstup zdarma. Koncert je otevřen veřejnosti.

HAMU
Malostranské náměstí 13, Praha 1

Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy francouzské barokní hudby pro zpěváky a cembalisty jsou určeny studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebním pedagogům.

LEKTOŘI:
Chantal Santon-Jeffery – sólový zpěv, interpretace, ornamentika
Deda Cristina Colonna – gestika, jevištní pohyb, tanec
Jory Vinikour – cembalo a basso continuo
Benoît Dratwicki – deklamace, rétorika, výslovnost staré francouzštiny

Akademie Versailles je mezinárodně vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace. Projekt pořádá Collegium Marianum ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Francouzským institutem a Akademií múzických umění v Praze. Je také součástí dlouhodobé spolupráce mezi prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury a mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby.

Akademie Versailles je zakončena koncertem pro veřejnost.

Pořádají Collegium Marianum – Týnská škola jako doprovodný program Letních slavností staré hudby 2018 a Centre de musique baroque de Versailles
ve spolupráci s Oddělením historicky poučené interpretace a cembalovou třídou HAMU, a s Francouzským institutem.

Závěrečný koncert se koná 11. března od 14h30 na HAMU, vstup zdarma. Koncert je otevřen veřejnosti.
 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem