fr  /  cz

Výstava Planted in the Body

Vernisáž: 29. června v 19:00

MeetFactory, Ke Sklárně 3213/15, Prague 5
Ke Sklárně 3213/15 150 00 Prague 5, Praha

V úterý 29. června proběhne ve smíchovské továrně vernisáž mezinárodní skupinové výstavy Planted in the Body a také již tradiční Open Studios, během nichž rezidenti a rezidentky A-i-R programu MeetFactory představí svoji tvorbu veřejnosti. 

Představí se vám zejména rozpracované dílo francouzského umělce Kevina Senanta, který zde pobývá na rezidenci v rámci partnerství Meet Factory/CEAAC ze Štrasburku a Francouzského institutu v Praze.

Mezinárodní skupinová výstava nazvaná Planted in the Body pokračuje v dlouhodobé tematické linii výstav zkoumajících Jiné poznání (Other Knowledge). Výstava nahlíží na rostliny jako na zdroje a nositele poznání a podrobně zkoumá možnosti sdílení a zprostředkovávání unikátních vědomostí, jež v sobě po staletí ukrývá rostlinný svět. Svou pozornost zaměřuje výstava především na roli matrilineárních a rodových vazeb v procesu uchovávání a předávání přírodního učení coby rozmanité oblasti poznání, která propojuje prvky medicíny a spirituality, dovednosti potřebné k přežití, stravovací zvyky, traumatické zkušenosti i politickou paměť. Jedním z ústředních motivů jsou tzv. „rostlinní předci“ (plancestors) a nelineární předávání vědomostí prostřednictvím vegetace. Tyto vědomosti k nám přicházejí nezprostředkovaně, jelikož jsou přímo zasety v našem těle. Z těchto sdílených zdrojů se také můžeme učit fungovat co nejlépe v ekologické rovnováze. Výstava tak podtrhuje význam prapůvodního poznání a domorodých znalostí, které drasticky vymazala nadvláda imperialismu, kolonialismu a kapitalismu a které nás učí žít v harmonii se světem rostlin, živočichů, hornin, duchovních hodnot a našich předků. V tomto smyslu představují některá z uvedených děl možnosti obnovy naší krajiny, půdy i našeho těla.

Pojímáme-li rostliny jako jakési nádoby či nosiče, měli bychom s nimi nakládat z pozice příjemců dědictví, které v sobě nesou. Díla uvedená v rámci výstavy Planted in the Body na zmíněná témata reagují tím, že zkoumají naši vzájemnou spřízněnost a budoucnost i přehlížené historické perspektivy a narativy.

Vystavující: Nikola Brabcová (CZ) & Alexandra Cihanská Machová (SK), Laura Huertas Millán (CO), Suzanne Husky (FR/USA), Saodat Ismailova (UZ), Emily Kame Kngwarreye (AU), Uriel Orlow (CH/UK), Solange Pessoa (BR), Luiza Prado de O. Martins (BR), Corinne Silva (UK), Adéla Součková (CZ)
Kurátorky: Clelia Coussonnet & Tereza Jindrová

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem