Zkouška DELF Prim (7 až 12 let)

ZKOUŠKA VE FRANCOUZSKÉM INSTITUTU V PRAZE

Zkouška DELF PRIM představuje první stupeň v certifikačním systému diplomů DELF/DALF, vydávaných Ministerstvem školství Francouzské republiky.
Zkouška DELF PRIM je určena pro všechny děti začínající s francouzštinou jako cizím jazykem.
Diplom DELF Prim s neomezenou platností představuje mezinárodně uznávaný důkaz jazykové úrovně dosažené ve francouzštině.

Brožura v PDF
česky
anglicky
francouzsky


DATUM ZKOUŠKY: 30. května 2018
ZÁPISY: 12.-23. března 2018
MÍSTO KONÁNÍ: Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1
Dvě možné úrovně zkoušky:
A1.1: úroveň dosažená po cca. 60 hodinách studia francouzštiny
A1: úroveň dosažená po 90 hodinách studia francouzštiny
CENA:
A1.1 - 750,- Kč
A1 - 850,- Kč

Přihláška na zkoušku DELF PRIM

Kontakt : sekretariát oddělení kurzů: 221 401 006, cours ifp.cz

Tisknout článek Verze pro tisk