TCF

TCF (Test de Connaissances du Français) je test jazykové úrovně v obecné francouzštině a je určen nefrankofonním zájemcům, kteří si potřebují nechat ověřit a uznat své znalosti francouzštiny, jednoduše, přesně a rychle, ať již z důvodů pracovních, studijních nebo osobních.

Tento test je sestaven podle velmi přísné metodologie Mezinárodního centra pedagogických studií (Centre International d’Etudes Pédagogiques), CIEP, které je členem ALTE (Association of Language Teachers in Europe. CIEP je dnes všeobecně velmi uznávané.

Všichni kandidáti obdrží osvědčení s výsledky, které jim přesně ukáže, na které z šesti úrovní se pohybují (od A1 do C2), v měřítku jazykových kompetencí ustanovených Evropskou Radou (Společený evropský referenční rámec pro jazyky).

Francouzský institut je jediným pověřeným zkouškovým centrem v Praze na složení testu TCF.TCF AN : TCF PRO ZÍSKÁNÍ FRANCOUZSKÉHO OBČANSTVÍ


Zkouška TCF pro získání francouzského občanství byla speciálně navržena tak, aby splňovala nová ustanovení, která byla zavedená francouzským ministerstvem vnitra, zámořskými územními společenstvími a místními imigračními úřady, a která se týkají kontroly znalostí francouzského jazyka u kandidátů pro získání francouzského občanství.


Více v naší brožuře

Další informace o TCF a TCF ANF (složení a doba trvání zkoušek) najdete na stránkách: www.ciep.fr/tcf

Prozkoušejte se!
- TV5 MONDE - TCF
- RFI - TCF
- Didier - TCF

Informace o tom jak se zapsat na tento test: cours ifp.cz / 221 401 006

Word - 127.5 kb
Přihláška / fiche inscription TCF
Word - 237.5 kb
Přihláška / fiche inscription TCF NATIONALITE
Word - 174.5 kb
Přihláška / fiche inscription TCF DAP

Příští termíny zkoušky TCF:

10. 3. 2017

12. 5. 2017

Zápisy končí vždy 7 dní před plánovaným datem zkoušky.

Ceny TCF (2016-2076):

- Pouze povinná část: 2 400 Kč

- Povinná část a 1 nepovinná část (písemný nebo mluvený projev): 3 500 Kč

- Povinná část a obě nepovinné části (písemný a mluvený projev): 4 600 Kč


Příští termíny zkoušky TCF ANF:

13. 1. 2017

7. 4. 2017

Zápisy končí vždy 7 dní před plánovaným datem zkoušky.

Ceny TCF ANF (2016-2017):

- Povinné moduly (porozumění mluvenému slovu a mluvený projev): 2 400 Kč


Příští termíny zkoušky TCF DAP:

20. 1. 2017

Zápisy končí vždy 7 dní před plánovaným datem zkoušky.

Ceny TCF DAP (2016-2076):

- Povinné moduly a písemný projev): 3 500 Kč

Tisknout článek Verze pro tisk