Co je to pečeť kvality LabelFrancEducation?

Pečeť kvality LabelFrancEducation se uděluje zahraničním školám, které v rámci svých oborů studia přispívají k šíření francouzského jazyka a francouzské kultury. Poprvé byla tato pečeť udělena v roce 2012.

Pečeť kvality LabelFrancEducation je uznáním a zhodnocením veřejných i soukromých škol, které svým studentům nabízejí rozšířenou výuku francouzštiny a umožňují jim objevit další předměty vyučované ve francouzštině. Dále má tato pečeť za cíl propagovat u žáků a jejich rodičů dvojjazyčné excelentní vzdělávání v zahraničí.

Pečeť kvality LabelFrancEducation uděluje francouzské ministerstvo zahraničí na základě posudku vypracovaného meziresortní poradní komisí, ve které zasedají zástupci ministerstva zahraniční, ministerstva školství, Agentury pro francouzské vzdělávání v zahraničí a Francouzské laické misie.

Agendu pečetě kvality LabelFrancEducation má na starosti francouzská Agentura pro francouzské vzdělávání v zahraničí.

Od února 2012 získalo pečeť kvality LabelFrancEducation celkem 32 škol z celého světa, mezi něž patří také všechny čtyři česko-francouzské bilingvní sekce.

Do roku 2015 by mělo být touto pečetí oceněno celkem 100 zahraničních škol.

Bližší informace získáte na níže uvedených webových stránkách:

- LabelFrancEducation
- Agentura pro francouzské vzdělávání v zahraničí

Ke stažení:

- seznam škol
- vyhláška č. 40/2012 Sb. ze dne 12. 1. 2012 o vytvoření pečetě kvality LabelFrancEducation (Sbírka zákonů Francouzské republiky)
- brožura LabelFrancEducation (verze 2012)

Tisknout článek Verze pro tisk