Král nebes


Festival Letní slavností staré hudby

úterý 11. července 19:30 2017
kostel sv. Šimona a Judy
Dušní, Praha 1

Vstupenky

Festival Letní slavnosti staré hudby nabízí držitelům IF Passu slevu 10 % z ceny vstupenek na všechny tři francouzské koncerty – 11. 7., 20. 7. a 7. 8. 2017. Zájemci si mohou zarezervovat vstupenky přes webové stránky (vstupenky se rezervují za plnou cenu). Sleva bude odečtena z plné ceny při vyzvednutí vstupenek na pokladně - FESTIVALOVÉ CENTRUM V GALERII 1 - Štěpánská 47, Praha 1 na základě předložení IF Passu nebo hodinu před koncertem v pokladně v místě konání koncertu.

Velká moteta pro slavnostní liturgii
M.-R. de Lalande
Chantal Santon-Jeffery – soprán,
Reinoud Van Mechelen – tenor,
François Joron – tenor,
Lisandro Abadie – baryton
LES PAGES & LES CHANTRES du Centre de musique baroque de Versailles – sbor
COLLEGIUM MARIANUM – orchestr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – dessus de violon, koncertní mistr
Olivier Schneebeli – dirigent

Tematika 18. ročníku Letních slavností staré hudby se věnuje Versailles, tedy sídlu francouzských králů na konci 17. a v průběhu 18. století, jež bylo zároveň nejvýznamnějším hudebním centrem Francie.

Úvodní festivalový koncert s názvem Král nebes (11. července v kostele sv. Šimona a Judy) je věnován dílům, jež za vlády tvůrce versailleského zámku Ludvíka XIV. vznikala pro velkolepou Královskou kapli. Jedná se o velká moteta (grands motets) M.-R. de Lalanda, která zazní v podání čtveřice mezinárodních sólistů a sboru Centra pro barokní hudbu ve Versailles Les Pages et les Chantres za doprovodu orchestru Collegium Marianum a pod taktovkou Oliviera Schneebeliho.
Slavnost pro krále Slunce na závěr festivalu představí nejkrásnější operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV. od J.-B. Lullyho, A. Campry a A.-C. Destouchese. Koncert, který se koná 7. srpna 2017 v Dvořákově síni Rudolfina, je jedinečný také tím, že orchestr Collegium Marianum zahraje na kopie nástrojů ze slavného dvorního orchestru, takzvaných „24 králových houslí“ (Les Vingt-quatre Violons du roi). Sólistkou večera bude sopranistka Jodie Devos.

11. 7. Král nebes
Jaký je rozdíl mezi motetem a „velkým motetem“? Samozřejmě veliký! Monumentální moteta Michela-Richarda de Lalanda vznikala pro rozlehlou a okázale zdobenou Královskou kapli, již zakladatel Zámku ve Versailles Ludvík XIV. nechal vystavět, aby vyzdvihl svoji zbožnost. De Lalande v motetech mistrovsky užívá kontrastů sborových částí a árií, kompoziční vynalézavost však nechybí ani instrumentálnímu doprovodu.
De Lalandovy hudební skvosty, které na úvod 18. ročníku Letních slavností staré hudby zaznějí v novodobé světové premiéře, jsou tak majestátní, že se k jejich provedení musí setkat hned tři ansámbly: sbor Centra barokní hudby ve Versailles Les Pages et Les Chantres, rozšířený orchestr Collegium Marianum a čtveřice věhlasných pěvců – Chantal Santon-Jeffrey, Reinoud Van Mechelen, François Joron a Lisandro Abadie. Za řízení Oliviera Schneebeliho spojí 11. července v kostele sv. Šimona a Judy své síly spolu s oběma světci, aby vyzdvihli duchovní rozměr zářivého le Roi du Soleil…

Festival Letních slavností staré hudby

Osmnáctý ročník festivalu pokračuje v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV)
Více o spolupráci

Collegium Marianum CMBV
Tisknout článek Verze pro tisk