Český den v Dijonu: 95. výročí české sekce

Dne 16. dubna 2015 se konal v Dijonu u příležitosti oslav 95. výročí od založení české sekce na Carnotově lyceu “Český den”. Akce se konala ve spolupráci s Obchodní a průmyslovou komoru departementu Côte d’Or, Operou v Dijonu, Carnotovým lyceem a Asociací bývalých českých a československých studentů ve Francii.

O den dříve byla uspořádána slavnostní recepce na dijonské radnici, které se zúčastnila J. E. pí Marie Chatardová, velvyslankyně ČR ve Francii, pí Sladana Zivkovic, místostarostka Dijonu pro mezinárodní a vnější vztahy, JUDr., PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro legislativu a strategii, a dále studenti české sekce Carnotova lycea.

Program byl příležitostí k vyzdvihnutí vztahů mezi Francií a Českou republikou, zejm. v oblastech energie a průmyslu. V rámci oslav se také připomenuly kulturní vztahy mezi oběma zeměmi, kdy byl promítnut dokumentární film o Václavu Havlovi a kdy studenti Carnotova lycea zahráli autorské divadelní představení “Spektákl”.

Linky:

- Český den v Dijonu (stránky ZÚ Paříž)
- Asociace bývalých studentů
- České sekce ve Francii

Tisknout článek Verze pro tisk