Cena Josepha Fouriera 2016

Společnost BULL, Atos IT Solutions a Francouzské velvyslanectví v České republice se rozhodly zavést vědecké ceny, jimiž odmění české studenty doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky. Tyto ceny se vztahují na veškerá hlediska této tématické oblasti.

Výherci obdrží jednak finanční podporu, a jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře do Francie.

Slavnostní předání „Ceny Josepha Fouriera za počítačové vědy 2016“ se uskuteční dne 22. června 2016 na recepci v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti Jeho Excelence Jean-Pierra Asvazadouriana, velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předá pan profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987.

Následující dokument je určený vysokým školám, které by rády přihlásily své studenty do soutěže o Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy. V dokumentu jsou souhrnně uvedeny podmínky, které musí studenti splňovat, a taktéž průběh výběrového řízení:

PDF - 129 kb

V případě, že vaše vysoká škola nebyla ve věci udělování cen Josepha Fouriera za počítačové vědy Francouzským velvyslanectvím v České republice kontaktována, oznamte to, prosím, e-mailem panu Clément Diot .

Za účelem propagace níže naleznete ke stažení plakát týkající se udělování cen Josepha Fouriera za počítačové vědy:

PDF - 482.7 kb

Tisknout článek Verze pro tisk