Bourses du Gouvernement Français - STAGE 2017

Prezentace

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády na výzkumnou stáž ve všech vědních oborech (a jejich podoborech), a to zejména v následujících oblastech:
- Přírodní vědy a vědy o Zemi
- Exaktní a inženýrské vědy
- Ekonomické a právní vědy
- Humanitní a společenské vědy
- Lékařství

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům stipendia na stáž ve Francii v délce od 1 do 3 měsíců na univerzitách, ve výzkumných centrech, knihovnách nebo fakultních nemocnicích (CHU).

Stáž by měla odpovídat potřebám žadatele na pobyt ve Francii: např. seznámit se ve Francii s technikou, která v České republice není dosud známa, studium děl, která nejsou v České republice k dispozici, vypracovat studii týkající se Francie či absolvovat ve Francii speciální krátkodobé studium

Komu je program určený

Stipendia francouzské vlády na uskutečnění stáže ve Francii jsou určena studentům české národnosti doktorandského a post-doktorandského stupně vysokoškolských studií. Přičemž postdoktorand musí působit buď na vysoké škole či univerzitě anebo při výzkumné instituci.

Zájemci o udělení stipendia francouzské vlády, kteří nejsou českou národnosti, se musí obrátit na Francouzské velvyslanectví v zemi svého původu.

Poznámka k úrovni znalostí francouzštiny

Stipendia na stáž jsou určena i nefrankofonním studentům za podmínky, že francouzský vedoucí stáže ve zvacím dopise uvede souhlas s průběhem stáže v angličtině. V tomto případě pak mohou být dokumenty nutné pro podání žádosti o stipendium napsány v angličtině a rovněž prezentace projektu před výběrovou komisí může být přednesena v angličtině.

Kalendář
- 13. dubna 2017, 17:00
: uzávěrka podávání žádostí
- od Konkrétní termíny budou sděleny později do Konkrétní termíny budou sděleny později: zasedání výběrových komisí (viz rozvrh na úvodní straně stipendií francouzske vlády)
- začátek Konkrétní termíny budou sděleny později: zveřejnění výsledků konkurzu

Žádosti

Vlastní žádost o stipendium připravená podle pokynů uvedených v « Podmínkách žádosti o stipendium ». Žádost o stipendium musí být doručena v jedné zásilce do 13. dubna 2017, 17:00 (datum doručení, nikoliv datum poštovního razítka) zástupce atašé pro vědu a vysoké školy (viz adresa v rubrice « Kontakt »).

Nejdůležitější je zaslat nám Vaši přihlášku v elektronické verzi před datem uzávěrky na tuto adresu: sciences.prague gmail.com

Papírovou verzi je možné zaslat až po tomto datu uzávěrky.

Pokud ještě nemáte zvací dopis od příslušné francouzské či české vzdělávací instituce, můžete jej ke své přihlášce dodat později.

Dokumenty, které žádost musí obsahovat, jsou uvedeny v následujícím materiálu ke stažení:

PDF - 238.9 kb
Brožura kandidáta na program stáž

Plakát představující stipendia francouzské vlády:

PDF - 183.6 kb
Stipendia francouzské vlády

Žadatelé o stipendium, kteří by rádi získali podrobnější informace, které nejsou uvedené v této informační brožuře, se mohou obrátit na:

PDF - 506.4 kb
Prezenta­ce Predstavujici Sti­pendia Francouzske V­lady

Kontakt

Zástupkyně atašé pro vědu a vysoké školy : julie.hallac ifp.cz
Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Štěpánská 35 - PO BOX 850 - 111 21 PRAHA 1 Telefon: (+420) 221 40 10 03 - Fax: (+420) 221 40 10 54

Všeobecné informace o výzkumu ve Francii
www.enseignementsup-recherch... webové stránky francouzského ministerstva školství

Tisknout článek Verze pro tisk