fr  /  cz

Zkoušky

Ve Francouzském institutu můžete složit zkoušky odpovídající Vaší jazykové úrovni a získat tak oficiální osvědčení o svých znalostech. Pouze Francouzský institut v Praze je oprávněn udělovat

Pro více informací přejděte na naši nabídku zkoušek.

Rodinné představení


Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem