fr  /  cz

O nás

Vítejte ve Francouzském institutu v Praze

Francouzský institut v Praze byl původně koncipován jako skutečná univerzita a v současnosti je multidisciplinárním kulturním centrem: je to živé místo, které má mnoho podob, je to centrum výuky francouzštiny, místo konání kulturních akcí, kulturní partner a platforma pro kulturní setkávání. 

Jeho cíl: přiblížit aktuální francouzskou kulturu, hostit nevšední projekty, uvádět odvážná a novátorská díla, iniciovat setkání mezi českými a francouzskými umělci, rozvíjet stále plodné vztahy mezi oběma zeměmi se silnou kulturní tradicí. 

Náš příběh

1920: Založení

První Francouzský institut v Praze založil v roce 1920 Ernest Denis, francouzský historik, znalec českých dějin a přítel Čechů, zakladatel Institutu slovanských studií v Paříži a především jeden z hlavních strůjců vytvoření Československa v roce 1918. Institut navázal na Francouzskou alianci, která v Praze působila od roku 1886 a dal konkrétní podobu vzájemnému poutu, které existovalo mezi Francií a mladou Československou republikou.

1922 – 1938: Vrcholné období

V období mezi dvěma světovými válkami se Francouzský institut v Praze stal opravdovou universitou s literární, právní a vědeckou sekcí. Mezi jeho nejslavnější profesory se řadí Hubert Beuve-Méry, který přednášel mezinárodní právo a Vladimir Jankélévitch, který přednášel filosofii. Tato miniaturní universita, která od 1.října 1930 sídlila ve Štěpánské 35, nabývala na lesku. V roce 1934 má Institut asi patnáct profesorů a přibližně pět set studentů. Bezplatné kursy francouzštiny navštěvuje každý večer tisíc posluchačů ve dvou výukových blocích od 19 a 21 hodin. Knihovna o 10 000 svazcích přitahuje stále více čtenářů a narůstá počet výpůjček. Na jaře 1935 přijíždí do Prahy za doprovodu Paula Eluarda André Breton a pronese zde slavnou přednášku na téma „legendární kouzla Prahy“.

1939 – 1951: Temné roky

Mnichovská dohoda, německá okupace Prahy, která zasáhla i Institut, a pozdější Pražské povstání znamenalo konec této intenzivní činnosti. Od roku 1945 do roku 1948 počet studentů vytrvale klesá, přednáškové sály zejí prázdnotou. V roce 1949 přijde udání, které Institut označí za špionážní centrum a 1.května 1951 Institut musí své brány uzavřít. V tomto období se ještě podaří uspořádat návštěvu Sartra, Aragona a Elsy Triolet. Jen občas se dveře pootevřou: v roce 1967 je zpřístupněna francouzská čítárna a v roce 1979 jsou zahájeny kursy francouzštiny pro dospělé.

Po roce 1989: Nová éra

Po sametové revoluci Institut znovu oficiálně otevírá své brány. Od roku 1990 se jeho činnost rozbíhá naplno. 9.prosince 1993 Václav Havel a François Mitterand slavnostně otevírají nové prostory. Jen adresa se nemění : Štěpánská 35.

Naše síť

Francouzský institut v Praze je jedním ze členů sítě tvořené 96 Francouzskými instituty a více než 800 Francouzskými alliancemi. Je tedy v přímém kontaktu s Francouzským institutem v Paříži, operátorem kulturních akcí mimo Francii.
Francouzský Institut

Francouzský institut je centrem kulturních aktivit Francie v zahraničí. Byl založen zákonem z 27. července 2010 o vnějším působení státu a jeho prováděcí vyhláškou z 30. prosince 2010.

Pod záštitou Ministerstva pro Evropu a zahraniční věci a Ministerstva kultury je zodpovědný v rámci státem určené politiky za podporu diplomacie vlivu.

Má přispívat k šíření povědomí o Francii v zahraničí v těsném dialogu s místní kulturou a reagovat na požadavky Francie v rámci otevřené spolupráce. Francouzský institut nahrazuje sdružení Culturesfrance v podobě EPIC (veřejná instituce s průmyslovým a obchodním charakterem).

K aktivitám, které již zavedlo sdružení Culturesfrance v oblasti uměleckých výměn a přijímání cizích kultur ve Francii, přidalo Ministerstvo pro Evropu a zahraniční věci další poslání, jako jsou propagace francouzského jazyka, kultury a idejí, ale také školení pracovníků francouzské kulturní sítě. Francouzský institut se hlásí ke svobodě projevu a rozmanitosti v kontextu globalizace a zároveň uplatňuje své schopnosti a odborné znalosti v oblasti podpory francouzské kultury ve světě. Slouží k posilování vlivu, spolupráce a poskytování odborných informací a poradenství.

Zároveň Francouzský institut nezůstává pozadu v oblasti současného trendu digitalizace. Internet a sociální sítě zcela změnily způsob šíření kultury a Francouzský institut si tyto technologie hodlá osvojit a vytvořit z nich vektor francouzského vlivu.

Svou úzkou spoluprácí se zahraniční francouzskou kulturní sítí, složenou z francouzských institutů a francouzských aliancí, usiluje Francouzský institut o to, aby reagoval na potřeby diplomatických pracovišť a zároveň propagoval iniciativy umožňující větší propojování projektů a úspory z rozsahu. Na místní úrovni spadá jeho činnost do kompetence velvyslanců.


Francouzský institut v Praze je tedy ve službách kulturní diplomacie Francie na českém území a jeho činnost je součástí obecné ambice šíření povědomí o Francii spolu s Francouzským lyceem v Praze, šesti Francouzskými aliancemi v České republice a službami Velvyslanectví Francie v Praze, jehož je nedílnou součástí. 

Francouzské aliance v České republice

Francouzská aliance byla vytvořena v roce 1883 v Paříži s ambiciózním cílem šířit francouzský jazyk a francouzskou kulturu v zahraničí.

Se svými 850 pobočkami v celkem 137 zemích všech kontinentů je Francouzská aliance největší kulturní sítí ve světovém měřítku. Ve svých kurzech francouzštiny přijme každoročně více než 460 000 studentů a jejích kulturních akcí se každý rok zúčastní více než 6 milionů návštěvníků.

Jakožto nástroj kulturní a jazykové různorodosti má tři hlavní poslání:

  • zajišťovat výuku francouzského jazyka, a to pro všechny kategorie veřejnosti
  • šířit povědomí o kulturách frankofonních zemí
  • podporovat dialog mezi těmito kulturami a kulturou země, ve které sídlí.

První Francouzská aliance v České republice vznikla v roce 1886.

Momentálně má 6 regionálních poboček umístěných v Brně, v Českých Budějovicích, v Liberci, v Ostravě, v Pardubicích a v Plzni.

Ta či ona Francouzská aliance se liší dle regionu, ve kterém se nachází.

Každá z nich je v přímém kontaktu s regionálním prostředím, s místními organizacemi, samosprávou a českou veřejností v celé její rozmanitosti.Francouzská či frankofonní společenství, děti i studenti, milovníci francouzské kultury, veřejnost všech věkových kategorií a nejrůznějších zájmů, ti všichni se zde setkávají, aby se společně učili a objevovali nové obzory.

Francouzské aliance v České republice tedy doplňují jak činnost Francouzského institutu v Praze, který své působení soustřeďuje především na hlavní město, tak i aktivity Oddělení pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v České republice.

Zde můžete objevit všechny nabídky kurzů a kulturních akcí Francouzské aliance:

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem