fr  /  cz

Profesní francouzština

Stáhněte si přihlášku a zapište se ještě dnes! Kikněte zde
Francouzština v profesní komunikaci

Pro odborníky či studenty, kteří chtějí používat francouzštinu během obchodních styků
a ve vedení firmy.

Úroveň B2: naučí vás efektivně komunikovat v běžných situacích pracovního života. Připravuje
na složení zkoušky z profesní francouzštiny DFP Affaires B2. nebo DELF PRO B2.

Úroveň C1: naučí vás správně, přesně a adekvátně komunikovat ve všech situacích profesního
života. Připravuje na složení zkoušky z profesní francouzštiny DFP Affaires C1.

Administrativní a právní francouzština

Pro studenty, stážisty a odborníky z oboru.

Úroveň B2: umožňuje vykonávat běžné úkony právní či administrativní sféry, a to jak ústně, tak písemně. 

Úroveň C1: pomáhá zvládnout právní a administrativní jazyk, komunikovat přesně a adekvátně mluvenou i písemnou formou.

Francouzština v hotelnictví a v cestovním ruchu

Kurz je určen odborníkům, kteří pracují v cestovním ruchu, hotelnictví nebo pohostinství, a studentům nebo stážistům, již chtějí v jednom z těchto oborů pracovat.

Studenti si v kurzu rozšíří jazykové dovednosti, které jsou nezbytné pro komunikaci s frankofonními klienty.

Kurz je zároveň přípravou pro získání profesního diplomu z francouzštiny cestovního ruchu a hotelnictví (Diplôme professionnel du Français du Tourisme et de l’Hôtellerie), zaštítěného Obchodní a průmyslovou komorou v Paříži (la Chambre de Commerce et d‘Industrie de Paris).

Potřebná úrověn jazyka k tomuto kurzu: B1/B2

Francouzština v mezinárodních vztazích

Pro studenty, mezinárodní úředníky, diplomaty.

Úroveň B2/C1: umožní zvládnout komunikační techniky z oboru.

Francouzština ve zdravotnictví

Pro odborníky či studenty, kteří chtějí studovat, absolvovat stáž či pracovat ve frankofonní zemi.

Úroveň B2: umožní získat jazykové vybavení a specializovanou terminologii pro komunikaci ve většině situací ve zdravotnictví s ohledem na kulturní zvyklosti. Připravuje na složení zkoušky z profesní francouzštiny DFP Médical B2

Potřebná úrověn jazyka k tomuto kurzu: B2

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem