fr  /  cz

Výzvy, projekty a rezidenční pobyty

VÝZVA K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA DVOUMĚSÍČNÍ REZIDENČNÍ POBYT NA KORSICE (FRANCIE) V OBORU FOTOGRAFIE

STIPENDIUM « ANGE TOMASI »


Nadace Korsické univerzity ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze nabízí dvouměsíční fotografický pobyt na Korsice pro českého studenta fotografie nebo mladého profesionála, který procestuje území Korsiky a oživí zapomenutou minulost československých umělců inspirovaných Korsikou.

Corse Banque d'images et photos libres de droit - iStockNa počátku dvacátých let 20. století je Korsika ještě téměř panenským územím nacházejícím se v blízkosti toskánského pobřeží, je to francouzský ostrov, ovšem prodchnutý italskou kulturou. Toto cizokrajné spojení silně přitahovalo krajináře ze střední Evropy. Tento tradičně velice chudý ostrov je po první světové válce zcela vyčerpán, jeho každodenní život je snahou o přežití. Skromné podmínky na ostrově tak umožňují pobývat zde i chudým malířům, jejichž pobyt nevyžaduje přílišné náklady na všední potřeby. Čechoslováci nebyli prvními středoevropskými krajináři, kteří se o Korsiku zajímali, v 19. století ostrov prozkoumal například slovensko-maďarský malíř Karol Markó mladší. Přítomnost československých malířů na Korsice se ale odlišovala tím, že se zde vytvořila početně významná československá komunita, která na ostrově dlouhodobě pobývala, a jejíž zkušenost se stala  společenským tématem v kruzích  pražské inteligence.

Jako první přijel na začátku zimy 1926 Josef Hubáček a brzy se k němu přidali Jan Slavíček, Bedřich Piskač a slavný profesor pražské akademie Otakar Nejedlý, který hledal místo pro svou krajinářskou školu a na Korsiku přijel se šestnácti svými žáky. V oblasti Ajaccia vznikly dva ateliéry, jeden v Suartellu, kde vládla velmi akademická atmosféra, a druhý ve Finosellu, kde se malíři zabývali novými přístupy a spontánností.

Tito umělci malovali krajinu v okolí Ajaccia se skálou "Gozzi", která byla jejich horou Montagne Sainte-Victoire, cestovali po celé Korsice a jejich plátna jsou dnes dojemným svědectvím o ostrově, který prošel velkými proměnami.

Tento rezidenční umělecký pobyt si klade za cíl vydat se po stopách těchto malířů, zachytit světlo, které na Korsice hledali, a přinést současný pohled na krajiny, které jim učarovaly.

 

Časový rozvrh a obecné podmínky rezidenčního pobytu

Pobyt trvá dva měsíce, od 15. září 2023 do 15. listopadu 2023.

Rezidenční pobyt zahrnuje:

 • tvůrčí stipendium "Ange Tomasi" ve výši 1700 EUR měsíčně (financováno Nadací Korsické univerzity).
 • zařízené a vybavené ubytování ve městě Corte (zajišťuje Korsická univerzita)
 • cestovní náklady na Korsiku a zpět (hrazené Francouzským institutem v Praze)
 • pojištění občanské odpovědnosti během pobytu (hradí Francouzský institut v Praze)
 • uspořádání výstavy po ukončení rezidenčního pobytu na Korsice a v Praze

 

Laureát se na oplátku zavazuje:

 • být po dobu dvou měsíců od 15. září 2023 do 15. listopadu 2023 v Corte a vytvářet zde fotografické dílo,
 • dodržovat hygienické předpisy (hygienická opatření) platné na Korsické univerzitě,
 • dodat Korsické univerzitě jeden exemplář každé fotografie (v digitálním formátu) pořízené během rezidenčního pobytu,
 • vybrat a zpřístupnit díla vytvořená během rezidenčního pobytu a být k dispozci pro uspořádání výstavy děl vzniklých v rámci rezidenčního pobytu, která se bude konat na Korsické univerzitě a ve Francouzském institutu v Praze v letech 2024 a 2025.

 

Praktické podmínky

Ubytování: T2, 50 m2 v centru Corte, Place Gaffory, v blízkosti Palazzu Naziunale
Korsická univerzita poskytne rezidentovi pracovní prostor v Palazzu Naziunale.

 


VÝBĚR PROJEKTŮ

     1. Náležitosti přihlášky

 • Přihláška musí obsahovat následující dokumenty,
 • vyplněný formulář přihlášky,
 • motivační dopis ve francouzštině nebo angličtině,
 • životopis ve francouzštině nebo angličtině,
 • prezentaci navrhovaného projektu v souvislosti s tématem rezidenčního pobytu a předběžný časový rozvrh,
 • doklad o příslušnosti k instituci v České republice (pro žadatele zapsané na vysoké škole),
 • Portfolio či příklady již realizovaných fotografií.

 

     2. Výběr přihlášek

Kritéria výběru:

 • originalita a kvalita práce,
 • souvislost projektu s cíli a tématy výzvy k podávání přihlášek na rezidenční pobyt,
 • motivace a chuť k objevování a bádání,
 • dobrá znalost fotografických technik,
 • dobrá úroveň francouzštiny nebo angličtiny,
 • řidičský průkaz skupiny B (nepovinný).

 

Přihlášky fotografů posoudí výběrová komise, která se sejde na konci května 2023. Vybrána bude pouze jedna přihláška. Porota si vyhrazuje právo kontaktovat žadatele za účelem objasnění některých aspektů projektu.

Výběrová komise se skládá z organizátorů projektu, členů Nadace Korsické univerzity a osobností kvalifikovaných v daných uměleckých a technických oborech. 

Cílová skupina: studenti magisterského nebo doktorského studia, fotografičtí nadšenci, mladí profesionálové v oboru fotografie.

 

     3. Podání přihlášky

Přihlášky je třeba zaslat ve formátu PDF (max. 10 MB), a to do 15. května 2023 e-mailem na adresu:

 • Sarah Doignon, kulturní atašé a zástupkyně ředitele Francouzského institutu v Praze: sarah.doignon@ifp.cz.

Po tomto datu nebudou přijímány žádné přihlášky. Neúplné přihlášky nebudou přijaty.

Upozornění: všechny naskenované dokumenty zašlete jako jeden soubor PDF.

 

Vybraní uchazeči budou pozváni na pohovor s výběrovou komisí v angličtině nebo ve francouzštině. Pohovor se bude konat v pondělí 22. května ve Francouzském institutu v Praze.

Výsledky budou zveřejněny po skončení výběrové komise, nejpozději však 30. června 2023.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem