fr  /  cz

Ostatní

Kulturní pobyt – Ministerstvo kultury Francie
  • Oprávnění žadatelé: kdokoliv, jehož profesním zájmem je frankofonní literatura 
  • Stipendium: závisí na druhu pobytu
  • Nejzazší datum podání žádosti: závisí na druhu pobytu
  • Více informací nawww.culture.gouv.fr
Comic Art Europe
Kancelář Kreativní Evropa
Cena Evropské unie za literaturu
Kontakty

Evelína Koptišová
Projektová manažerka – literární sekce
221 401 032, evelina.koptisova@ifp.cz

Florence Salanouve
Atašé pro spolupráci v literární oblasti a názorové debaty – ředitelka Mediatéky
221 401 012, florence.salanouve@ifp.cz

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem