fr  /  cz

Knihovníci

Dotace pro knihovny podporující četbu u specifických publik – Centre national du livre (CNL)
  • Oprávnění žadatelé: francouzské a české knihovny, které cílí na specifické publikum: hendikepované osoby, hospitalizované osoby, osoby závislé na druhých neschopné běžné návštěvy knihovny, osoby ve výkonu trestu, děti a mládež 
  • Dotace: výše finanční podpory je vyčíslena na základě uznatelných nákladů, minimální dotace je 1500 euro (5000 euro na fond knih pro děti a mládež)
  • Nejzazší datum podání žádosti: 2x za rok (26. března, 18. června)
  • Více informací nawww.centrenationaldulivre.fr
Kontakty

Anna Davidová
Projektová manažerka – literární sekce
221 401 032, anna.davidova@ifp.cz

Simon Gilmer
Atašé pro spolupráci v oblasti literatury a názorových debat ředitel Mediatéky 
221 401 012, simon.gilmer@ifp.cz

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem