fr  /  cz

Evropská noc myšlenek: evropské fórum mládeže

EVROPSKÉ FÓRUM MLÁDEŽE

54 mladých lidí pro Evropu zítřka!

54 mladých lidí z Evropské unie se sejde 12. březen na Collège de France v Paříži, aby diskutovali o otázkách, které se jich týkají v Evropě zítřka. Ve svých zemích se angažují například v oblasti životního prostředí, práv LGBTQIA, rovnosti žen a mužů, stavu demokracie nebo ochrany migrantů a jsou hlasy mladých lidí, kteří budují Evropu.

Českou republiku budou zastupovat:

Zuzana Hellerová, studentka magisterského oboru European Public Affairs a akademická lektorka na Maastrichtské univerzitě, organizátorka Letní akademie Discover.

Jiří-Jakub Zévl, doktorand oboru Sociální geografie a regionální rozvoj na Univerzitě Karlově v Praze a místopředseda hnutí Milion chvilek pro demokracii.

Akce se koná za podpory Francouzského institutu v Paříži a Francouzského institutu v Praze.

/// ENGLISH VERSION ///

EUROPEAN YOUTH FORUM

54 young people for Europe tomorrow!

54 young people from the European Union will meet on 12. March (initialy on 27 January but postponed) at the Collège de France in Paris. Committed to the environment, LGBTQIA rights, equality between women and men, democracy and the protection of migrants, they are the voices of young people who contribute to the construction of Europe.

The Czech Republic will be represented by:

Zuzana Hellerová, a Master's student in European Public Affairs and academic tutor at the University of Maastricht, and organiser of the Discover summer academy

Jiří-Jakub Zévl, PhD student in Geography at Charles University in Prague and deputy chairman of the "Million moments for democracy" movement (Million chvilek pro demokracii)

With the support of the French Institute Paris and the French Institute Prague.
 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem
221 401 011  /  info@ifp.cz