DELF / DALF

- DELF/DALF TOUT PUBLIC pro širokou veřejnost
- DELF Prim
- Studentský DELF Junior a Scolaire
- DELF profesionální verze (DELF Pro)

- Přípravné kurzy na DELF/DALF

- Informace o vyzvednutí certifikátů DELF DALF, DELF Junior a DELF Pro za předešlá období

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) se skládají z 6 nezávislých certifikátů, které odpovídají šesti úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CECRL). Díky tomuto systému se kandidát může zapsat na vybranou zkoušku, aniž by skládal zkoušku nižší úrovně. _

V každé úrovni jsou ohodnoceny 4 jazykové kompetence:
- porozumění nahrávkám
- mluvený projev
- porozumění textu
- písemný projev

Existuje rovněž zkouška DELF pro školou povinnou mládež: DELF Junior a DELF Scolaire (úrovně A1 až B2).

V České republice je možné nahradit zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky diplomem DELF B1 nebo B2.

Je zapotřebí počítat s tím, že diplom, který je zapotřebí doložit místo maturitní zkoušky, bývá k dispozici až cca. tři měsíce po zveřejnění výsledků.

Francouzský institut je jediným pověřeným zkouškovým centrem v Praze pro skládání DELFu a DALFu. Mimo to nabízí přípravné kurzy úrovní DELF B1, DELF B2 a DALF C1, které nejsou povinné, ale jsou velice přínosné k úspěšnému složení těchto zkoušek.

Více v naší brožuře

Pokud se chcete dozvědět, který diplom odpovídá nejlépe vaší úrovni, zeptejte se vašeho lektora nebo se podívejte na tabulku úrovní kurzů Francouzského institutu v Praze a porovnejte je s jednotlivými stupni DELF a DALF.

Také se můžete podívat na příklady témat dostupných na webových stránkách CIEPInformace o vyzvednutí certifikátů DELF DALF, DELF Junior a DELF Pro za předešlá období

Období
K vyzvednutí
Únor 2016
ANO
Duben 2016
ANO
Červen 2016
ANO
Listopad 2016
ANO
Únor 2017
ANO
Březen 2017
ANO
Červen 2017
ANO

Diplomy jsou k vyzvednutí na hlavní recepci Francouzského institutu, každý den od 9:00 do 17:00.

Tisknout článek Verze pro tisk