BGF 2017 - Doktorát pod dvojím vedením

Program "Co-tutelle"

Prezentace

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením ve všech vědních oborech (a jejich
podoborech), a to zejména v následujících oblastech:

- Přírodní vědy a vědy o Zemi
- Exaktní a inženýrské vědy
- Ekonomické a právní vědy
- Humanitní a společenské vědy
- Lékařství

Doktorandské studium pod dvojím vedením se připravuje současně na české a francouzské vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplom uznávaný oběma vysokoškolskými vzdělávacími institucemi. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského školitele.
Po dobu tří let pobývá doktorand v každém roce střídavě na jedné z univerzit (vysokých škol).

Během tří pobytů ve Francii pobírá doktorand po dobu pěti měsíců stipendium francouzské vlády.
Stipendium francouzské vlády na doktorandská studia pod dvojím vedením je udělováno na 3 roky, bez možnosti prodloužení.

Podmínky přípravy a realizace tohoto typu doktorandského studia přesně definuje dokument zvaný „smlouva o disertační doktorandské práci pod dvojím vedením“, společně podepsaný příslušnou francouzskou a českou vysokoškolskou vzdělávací institucí.


Komu je program určený

Studijní stipendia na doktorandská studia pod dvojím vedením jsou určena studentům české národnosti, kteří již obdrželi nebo před odjezdem na studia do Francie získají diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom a odpovídající akademický titul Ing. nebo Mgr.).

Zájemci o udělení stipendia francouzské vlády, kteří nejsou českou národnosti, se musí obrátit na Francouzské velvyslanectví v zemi svého původu.

Poznámka k úrovni znalostí francouzštiny

Stipendia na doktorandské studium pod dvojím vedením jsou určena i studentům nefrankofonním pod podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem v angličtině.


Kalendář

- 13. dubna 2017, 17:00: uzávěrka podávání žádostí
- Konkrétní termíny budou sděleny později: zasedání výběrových komisí (viz rozvrh na úvodní straně stipendií francouzske vlády)
- Konkrétní termíny budou sděleny později: zveřejnění výsledků konkurzu


Žádosti

Žádost o stipendium musí být doručena v jedné zásilce do 13. dubna 2017, 17:00 (datum doručení, nikoliv datum poštovního razítka) zástupce atašé pro vědu a vysoké školy (viz adresa v rubrice „Kontakt“).

Nejdůležitější je zaslat nám Vaši přihlášku v elektronické verzi před datem uzávěrky na tuto adresu: sciences.prague gmail.com

Papírovou verzi je možné zaslat až po tomto datu uzávěrky.

Pokud ještě nemáte zvací dopis od příslušné francouzské či české vzdělávací instituce, můžete jej ke své přihlášce dodat později.

Dokumenty, které žádost musí obsahovat, jsou uvedeny v následujícím materiálu ke stažení:

PDF - 255.7 kb
Brožura kandidáta na program Co-tutelle 2017

Plakát představující stipendia francouzské vlády:

PDF - 183.6 kb
Stipendia francouzské vlády

Power Point prezentace představující stipendia francouzské vlády s podmínkami financování:

PDF - 506.4 kb
Prezentace představující stipendia francouzské vlády

Kontakt

Žadatelé o stipendium, kteří by rádi získali podrobnější informace, které nejsou uvedeny v informační brožuře nebo na webových stránkách, se mohou anglicky nebo francouzsky obrátit na:

Zástupkyně atašé pro vědu a vysoké školy

julie.hallac ifp.cz

Francouzský institut v Praze
Vědecká a univerzitní sekce
Štěpánská 35 - PO BOX 850 - 111 21 PRAHA 1
Telefon: (+420) 221 40 10 03 - Fax: (+420) 221 40 10 54


Všeobecné informace o studiích ve Francii

- www.republiquetcheque.campus... obecné informace o studiích ve Francii (česky a francouzsky)

- www.campusfrance.org: obecné informace o studiích ve Francii (hlavní stránka)

- www.onisep.fr: katalog francouzských univerzit a vysokých škol

- www.cidj.fr: informační a dokumentační centrum mládeže

- www.enseignementsup-recherch... webové stránky francouzského ministerstva školství

- www.cnous.fr: informace u studiu ve Francii, přijetí zahraničních studentů

Informační studentská centra v České republice

- http://www.dzs.cz/cz/akademicka-inf... AIA (Akademická informační agentura) informace o možnostech studia v zahraničí, především ve Francii

- www.nvf.cz: NVF (Národní vzdělávací fond)

- www.csvs.cz: CSVS - Centrum pro studium vysokého školství

- www.socrates.cz: informace o programu Erasmus

Tisknout článek Verze pro tisk