fr  /  cz

„Paříž – Praha: o umění“: Impresionismus

Simultánní překlad z francouzštiny do češtiny a naopak

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, Praha 1

V souvislosti s probíhající výstavou v Národní galerii v Praze vás 24. září v 18 hodin srdečně zveme na konferenci o impresionismu – výtvarném proudu, který obrátil naruby pravidla uměleckého světa 19. století. Přijďte objevit a obdivovat mimo jiné díla Édouarda Maneta, Augusta Renoira, Edgara Degase, Clauda Moneta, Paula Cézanna nebo také Berthe Morisotové, jíž byla v Musée d’Orsay věnována úžasná retrospektiva!
 

Účastníci konference:
Tomáš Winter studoval dějiny umění na FF UK (Ph.D. 2006). Během studia začal pracovat v Ústavu dějin umění AV ČR, kde v současnosti působí jako ředitel. Zaměřuje se na dějiny českého a světového umění 19. a 20. století, na vztahy evropského a mimoevropského umění, problematiku karikatury, lidového umění a „nízkých“ žánrů. Vyučoval dějiny umění na Západočeské univerzitě v Plzni, Masarykově univerzitě v Brně, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde se v roce 2015 habilitoval. Od roku 2018 působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je autorem desítek odborných studií, českých i cizojazyčných monografií, výstav a jejich katalogů. Je členem odborných poradních orgánů a redakčních rad odborných časopisů.

Petra Kolářová je kurátorkou Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze se zaměřením na francouzské a české umění 19. a první poloviny 20. století. Vystudovala dějiny umění na Univerzitě Karlově v Praze a na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, kde v roce 2015 obhájila doktorát připravovaný pod dvojím vedením (cotutelle). Ve své další odborné činnosti se soustřeďuje na vztahy mezi výtvarným a performativním uměním (divadlo, tanec, pantomima), kterými se zabývala již ve své dizertační práci věnované francouzskému mimovi Étiennu Decroux (1898-1991). 

Petr Šámal je kurátorem Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze se zaměřením na evropskou grafiku a kresbu 19. století a správcem depozitáře sbírky plakátů a obrazů v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval dějiny umění a v roce 2015 obhájil doktorskou práci na téma architektonického dekoru obytných staveb v Praze na přelomu 19. a 20. století. Zabývá se novodobým sochařstvím, malířstvím a architekturou se zacílením na éru let 1780–1914.

Petr Wittlich je historik umění a autor řady významných publikací v oboru. Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde pak pracoval jako odborný asistent (od 1959), docent (od 1990) a profesor (od 1992). V letech 1992–2000 byl ředitelem Ústavu pro dějiny umění FF UK. V devadesátých letech se stal přednostou čs. sekce mezinárodní asociace výtvarných kritiků (AICA) a uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Jeho podíl na poznání české umělecké tvorby přelomu 19. a 20. století a doby mezi válkami, kterou si zvolil za své hlavní profesní téma, je zásadní. Jako odborník na českou secesi získal respekt i v celoevropském kontextu. Přispíval do mnoha našich a zahraničních odborných časopisů, podílel se na řadě výstav, jeho monografie byly překládány do různých jazyků. Je nositelem medaile F. Palackého, stříbrné medaile FF UK a zlaté medaile UK. V roce 2012 získal Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění a byla mu udělena Medaile za zásluhy o stát v oblasti umění a kultury.

 

 

 

Vstup je volný v rámci kapacity sálu, doporučujeme rezervaci. 

Simultánní tlumočení zajištěno.

Ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd a Národní galerií v Praze.


Komentovaná prohlídka výstavy (pouze v češtině) proběhne 21. září od 11.00 do 12.00 v Národní galerii
Recenze výstavy z pera Davida Bareše

 

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem