fr  /  cz

Evropa a klima, výzva století? Klima, nový pilíř obnovy evropského projektu

simultánní překlad z češtiny do francouzštiny a naopak

Kino 35
Štěpánská 35, Praha 1

Francouzský institut v Praze vás v rámci debatních cyklů „1989-2019, Cesty Evropy“ a „Měsíc životního prostředí“ zve k diskusi s odborníky na geopolitiku a životní prostředí Françoisem Gemenne a Pavlem Zámyslickým. Konference proběhne 12. září 2019, bude se zabývat otázkou geopolitiky klimatu po konferenci COP21 a nastíní některé způsoby, jak by EU mohla svůj politický projekt přeorientovat na základě ambicióznější klimatické politiky.
Od podpisu Pařížské dohody v roce 2015 diskusím o klimatu paradoxně chybí silný lídr. A zatímco se všechny oči obracejí k Evropě, která by vedení měla převzít, ona se stále schovává, paralyzovaná vnitřními rozpory, které jí brání v tom, aby podpořila politiku hodnou ambicí mladých, kteří vyšli do ulic. 

Vstup je volný v rámci kapacity sálu, doporučujeme rezervaci. 

Simultánní tlumočení z francouzštiny zajištěno.
 

François Gemenne je odborníkem na environmentální geopolitiku a otázky migrace a kvalifikovaným výzkumníkem na univerzitě v Liège (Belgie), kde řídí Observatoř Hugo. Je také ředitelem (společně s Bastienem Alexem) Obranné a klimatické observatoře francouzského Ministerstva ozbrojených sil, zřízené pod Ústavem mezinárodních a strategických vztahů (IRIS). Kromě toho vyučuje environmentální politiku a mezinárodní migraci na Science Po v Paříži a v Grenoblu a na Université Libre de Bruxelles, v rámci Bernheimského oddělení „Mír a občanství“.
Jako přední autor Mezinárodního panelu pro změnu klimatu se ve svém výzkumu zaměřuje na mezinárodní řešení migrace a změny klimatu. Jeho práce se zabývají především pohyby obyvatelstva souvisejícími se změnami životního prostředí, zejména týkajícími se přírodních katastrof, ale také ve spojení s politikami přizpůsobení se změně klimatu. Vedl řadu terénních studií, například v New Orleans po hurikánu Katrina, na souostroví Tuvalu, v Číně, v Kyrgyzstánu, na Maledivách, na Mauriciu a v Japonsku po katastrofě ve Fukušimě.

Pavel Zámyslický je ředitelem odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí ČR. 
Po absolvování Vysokého učení technického v Brně a Českého vysokého učení technického v Praze (ekonomika a energetický management) absolvoval doktorské studium (podnikový management a ekonomika). V roce 2007 se stal ředitelem odboru klimatických změn na Ministerstvu životního prostředí. Od roku 2011 vede v rámci stejného ministerstva nově transformované oddělení energetiky a ochrany klimatu. Během své profesní kariéry se zaměřil především na evropskou a českou energetickou a klimatickou politiku, strategie a legislativu, včetně cen uhlíku a EU ETS. 
Již více než deset let je hlavním vyjednavačem pro Českou republiku v rámci mezinárodních programů (UNFCCC) a EU v oblasti politiky změny klimatu.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem