fr  /  cz

Fake News: Společenské vědy v postfaktické době

Jazyk: angličtina
Otevřeno široké veřejnosti

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, Praha 1

První setkání mezioborového semináře “Actualité critique” v roce 2018, které pořádá École normale supérieure ve spolupráci s CEFRESem a Univerzitou Karlovou za podpory Francouzského institutu v Praze.

Pořadatelé: Clara Royer, Ondřej Švec (FF UK), Frédéric Worms (ENS Ulm)

Tak jak internetová fóra a sociální sítě začínají být v dnešní době pro značnou část populace hlavním zdrojem informací, a nahrazují tak tradiční média jako denní tisk, rozhlas nebo televize, je pro věřejnou diskuzi čím dál tím příznačnější vyostřený dialog. K tomu navíc přispívá bezhlavý a “omezující” způsob, kterým někteří politikové komunikují a jehož cílem není vzájemná shoda, ale ponížení protivníka nebo domnělého nepřítele.

Výsledná vulgarizace věřejné diskuze (projevující se v našich zemích rostoucím počtem slovních a fyzických napadení, nízkou volební účastí a obecnou nedůvěrou občanů vůči jejich politickým zástupcům) představuje úskalí, kterému se musí akademická obec postavit čelem a nabídnout jak nové způsoby rozboru diskurzu, tak nové způsoby, jak vstoupit do veřejného prostoru, aby bylo možno předejít zneužívání informací. Náš zájem se soutředí jednak na prostředky, kterými lze lépe porozumět zvláštním nebezpečím plynoucím z šíření takzvaných alternativních informací azjednodušujících argumentů, jednak na zodpovědnost, která z kolující záplavy falešných informací plyne pro badatele ve  společenskovědních oborech. Jaká je role sociologů, politologů, historiků a filosofů v době zvané postfaktická?

Přednášející:

  • Jakub Jirsa, filosof a ředitel Ústavu filosofie a religionistiky (FF UK), odborník na politickou filosofii; editor kolektivní práce Idea university(Praha, 2015)
  • Václav Štětka, sociolog (FSV UK; Loughborough University), vedoucí vědecké skupiny zaměřené na politickou komunikaci (PolCoRe), autor prací The Rise of Oligarchs as Media Owners.,In: Media and Politics in New Democracies. Europe in a Comparative Perspective, Oxford 2015, The Powers That Tweet: Social Media as News Sources in the Czech Republic (spolu s R. Hladíkem) a Journalism Studies, 2015
  • Ondřej Švec, filosof (FF UK), autor projektu La Rationalité et les pratiques d’argumentation dans l’espace public a editor (spolu s J. Čapkem) práce Pragmatic Perspectives in Phenomenology (Routledge, 2017)
  • Frédéric Worms, filosof, náměstek ředitele École normale supérieure de Paris, ředitel Centre international d’étude de la philosophie française contemporaine a  člen Comité consultatif national d’éthique, autor práce 100 mots de la République (PUF, coll. « Que sais-je ? », 2017)

Událost na Facebooku
Prosíme, rezervujte si svá místa kliknutím na příslušnou ikonu Rezervace: .

Sledujte konferenci v přímém přenosu na Youtube od 17:30!

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem