fr  /  cz

Etika, morálnost, transparentnost – garance demokracie ?

Vstup volný v rámci kapacity.
​​​​​​​Francouzsky a česky. Simultánní tlumočení zajištěno.

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, Praha 1

Po odhalení velkých korupčních kauz jako byly Panama Papers anebo nedávná Paradise papers, které byly podrobně popsané mezinárodními týmy investigativních novinářů, se ve veřejném prostoru zvyšují nároky na způsob řízení státní moci v liberálních demokraciích.

Zaznívají pojmy jako transparentnost, etika, morálnost státní správy, boj proti korupci a vznikají kontrolní instituce, jako je kupříkladu Vysoký úřad pro transparentnost státní správy ve Francii, nebo se schvalují zákony cílící posílení důvěry občanů v politiku.

V kontextu vzrůstající nedůvěry občanů v tradiční státní instituce zastupitelské demokracie, který se projevuje vysokou volební neúčastí nebo nárůstem podpory extremistických stran, se tato debata zaměří na to, jakým způsobem se o etice a morálce v politice mluví a co z toho v praxi vyplývá.

Vystoupí:

Myriam Revault d’Allonnes (FR): filozofka a emeritní profesorka na École Pratique des Hautes Etudes (EPHE), také působící ve Výzkumném ústavu politických věd (CEVIPOF) na pařížské Sciences Po

Ondřej Cakl (CZ): Transparency international - Česká republika. Vystudoval filozofii a bohemistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuje v TI-ČR jako koordinátor mezinárodních projektů na podporu demokratizačních procesů ve střední a východní Evropě.

Vstup volný v rámci kapacity.
Francouzsky a česky. Simultánní tlumočení zajištěno.

Akce se koná v rámci přednáškového cyklu „Občanská angažovanost v současnosti “ organizovaného ve spolupráci s Francouzskými instituty v Praze, Budapešti a Bratislavě.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem