fr  /  cz

Politika genderové rovnosti v kulturních institucích: Jaká transformace?

Cena: zdarma
Místo setkání: Korzo ve Veletržním paláci
Rezervace na GoOut

Program proběhne v anglickém jazyce se simultánním tlumočením do českého jazyka

NG - Veletržní palác
Dukelských Hrdinů 47, Praha 7

Hosté

Alicja Knast (ČR), generální ředitelka Národní galerie Praha

Karina Kottová (ČR), ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Carole Modigliani-Chouraqui (FR), delegátka francouzského Ministerstva pro rovnost žen/mužů, rozmanitost a rovné příležitosti, vedoucí Oddělení kultury, sportu a médií

Luca Sonnen (NĚM) ⁠–⁠ členka kurátorského a projektově manažerského týmu BURNING ISSUES meets Theatertreffen ⁠–⁠ Burning issues je konference tematizující genderovou rovnost, diverzitu a inkluzi na německé divadelní scéně

 

Moderátorka

Hana Janečková (CZE), teoretička a historička současného umění na CAS, FAMU, kurátorka sdružení pro výzkum a kolektivní praxi Display, členka poradního sboru generální ředitelky Národní galerie Praha za Feministickou (uměleckou) instituci


Diskuze bude zaměřená na téma genderové rovnosti v politice kulturních institucí v České republice, Německu a ve Francii. Debata se bude opírat o zkušenosti s Kodexem feministické (umělecké) instituce, který vytvořila síť českých a slovenských kulturních organizací v roce 2017, a zároveň o nově vzniklou Charta závazků pro rovnost žen a mužů v kulturních a tvůrčích odvětvích podepsanou v roce 2021 řadou francouzských a zahraničních partnerských organizací.

Cílem debaty bude evropská výměna, sdílení zkušeností, příkladů praxe a perspektiv na specifických pozadích pozic nezávislých, státních i vládních organizací a platforem. Mezi diskutovanými tématy budou nejdůležitější a nejnaléhavější otázky týkající se genderové rovnosti. S jakými problémy se setkáváme v národních uměleckých institucích a kulturních sdruženích, pakliže chceme praktikovat genderovou rovnost? Jak se tyto problémy promítají do akvizic, strategií vystavování sbírek a galerijního vzdělávání? Jaké jsou neobtížnější problémy, které mají být překonány a co se lze naučit sdílením institucionálních postupů na evropské a mezinárodní úrovni?

Debata je součástí doprovodného programu probíhající výstavy MOVE: Intimita jako vzdor, francouzsko-německého projektu „FEM2:2. Das Jahr de l'egalité" a je financován Německo-francouzským kulturním fondem. Akci spolupořádají Goethe-Institut ČR a Francouzský institut v Praze ve spolupráci s Národní galerií Praha a Feministickou (uměleckou) institucí.


Národní galerie Praha / Veletržní palác
Galerie nationale de Prague / Palais des expositions

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem