fr  /  cz

Debata: Hrdí, že jsme Evropané

Vstup volný
30. listopadu 2021 od 14:30 hodin

online

U příležitosti francouzského předsednictví Rady Evropské unie v roce 2022 vás zveme 30. listopadu 2021 od 14:30 hodin na debatu se zástupci Nadace Roberta Schumana na téma „Hrdí, že jsme Evropané“.

Francie a Česká republika, které budou v roce 2022 předsedat Radě EU, povedou diskuse o výsledcích konference o budoucnosti Evropy, a budou tak hrát klíčovou roli při definování našich společných projektů pro nadcházející roky.
Co však Evropany spojuje a jak můžeme posílit jejich pocit sounáležitosti se společenstvím sdílených hodnot, zájmů a cílů?

Řečníci:

Jean-Dominique Giuliani, ředitel Nadace Roberta Schumana

Jan Šnaidauf, ředitel Odboru zahraničněpolitických analýz a plánování, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Zuzana Stuchlíková, výzkumná spolupracovnice think-tanku EUROPEUM

Moderátor : Martin Vokálek, výkonný ředitel think-tanku EUROPEUM


Nadace Roberta Schumana, která byla založena v roce 1991 po pádu Berlínské zdi a uznána jako veřejně prospěšná organizace, pracuje na podpoře evropské integrace. Nadace je referenčním výzkumným střediskem, vypracovává studie o Evropské unii a jejích politikách a propaguje jejich obsah ve Francii, Evropě i v zahraničí. Kvalitou svých výzkumů, publikací a konferencí obohacuje a podněcuje evropskou diskusi. Nadace sídlí v Paříži, kde je její hlavní kancelář, a v Bruselu.

Konference bude probíhat online.

Simultánní tlumočení francouzština/čeština.

Ve spolupráci s Nadací Roberta Schumana a think-tankem EUROPEUM.

Link Zoom
Heslo: 022617

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem