fr  /  cz

Rezidenční program pro umělce Cité des arts v Paříži – výzva r. 2022

Institut français zveřejnil výzvu na přihlášení do rezidenčního program Cité internationale des arts. Rezidence je určena umělcům žijícím mimo Francii, kteří by rádi vycestovali do Paříže na dobu 3 až 6 měsíců.

Umělci musí představit výzkumný projekt na téma dle vlastního výběru v rámci níže uvedených oborů:

•    architektura, urbanismus
•    výtvarné umění
•    pouliční umění, cirkus, loutky
•    komiks
•    kinematografie (hraný film, animovaný film, tvůrčí dokumentární film)
•    kurátorství výstav, umělecká kritika
•    digitální tvorba (digitální umění, videohry, VR)
•    tanec
•    design, grafika
•    literatura (beletrie, esejistika, dětská literatura)
•    řemesla
•    módní návrhářství
•    hudba (současná, klasická, moderní a hudba k filmům a videohrám)
•    fotografie
•    víceoborové projekty
•    divadlo

Kandidáti musí být nutně podporováni kulturní institucí, která za umělce do programu podá žádost. Těmito partnery mohou být zařízení podporující francouzskou kulturu v zahraničí (Francouzské instituty, kulturní služby francouzských velvyslanectví, Francouzské aliance) a/nebo francouzské či zahraniční kulturní struktury (umělecká centra, sdružení, multidisciplinární laboratoře, galerie, muzea, smluvní struktury, divadla, místa pro tanec a pouliční umění, koncertní sály, zahraniční festivaly atd.).
Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu 2021.
 

Své přihlášky zašlete Francouzskému institutu v Praze do 1. listopadu. Porota provede předběžný výběr kandidátů a předloží je Cité des Arts, kterému náleží konečné rozhodnutí o výběru vítězů.

Kontaktní adresa ve Francouzském institutu v Praze: Barbora Bukovinská Barbora.Bukovinska@ifp.cz

Uzávěrka přihlášek ve Francouzském institutu v Praze je 1. listopadu 2021.

Žádost ve francouzštině nebo angličtině musí obsahovat:

Popis projektu  

•    informace o umělci, 
•    název projektu, 
•    stručné představení projektu rezidence, 
•    cíle a očekávané výsledky, 
•    zvolené období pobytu, 
•    stanovisko a finanční závazek přidruženého partnera (přidružených partnerů).
 
Dokumenty, které je třeba přiložit k žádosti:

•    Konkrétní projekt pro rezidenční pobyt (maximálně 5 stran)
•    Životopis
•    Portfolio, které může obsahovat fotografie, články z tisku, odkazy na webové stránky, video nebo zvukové ukázky...
•    Čestné prohlášení zaručující, že předložené práce jsou dílem žadatele.
 
Partnerství :

•    informace o ev. kontaktech a partnerstvích navázaných s francouzskými a/nebo zahraničními umělci a/nebo profesionály.

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/residences-a-la-cite-internationale-des-arts
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/cgu_residenses_if_cite_internationale_des_arts_2022.pdf 

Uzávěrka přihlášek v Cité des Arts v Paříži je 15. listopadu 2021.


-    Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí: 15. září 2021
-    Uzávěrka výzvy k předkládání žádostí: 15. listopadu 2021 
-    Otevření pro odborníky: 1. prosince 2021
-    Výběrová komise: 20. ledna 2022 (v závislosti na dostupnosti členů komise)
-    Vyhlášení výsledků: konec ledna 2022
-    Pobytová období: duben 2022 - duben 2023

Podmínky pobytu 


Francouzský institut nabízí individuální rezidenční pobyty a financuje ubytování v ateliérech o rozloze přibližně 40 m2 v Cité internationale des arts v pařížské čtvrti Marais.

Partner(partneři) spojený(í) s umělcem ve Francii nebo v zahraničí financuje(í) cestu, příspěvek na bydlení (minimálně 700 EUR měsíčně) a životní náklady (víza, pojištění...) a podá kandidaturu umělce.

Francouzský institut ani Cité internationale des arts nevyplácí žádný příspěvek na produkci.

Podmínky byly zveřejněny a aktualizovány na internetových stránkách Francouzského institutu a online platformě IFProg, kde se žádost podává.

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem