fr  /  cz

Dětské hudební dílny pod vedením pana Henriho Noubela

16-17 h: Příběhy a hry na flašinety pro nejmenší děti (3-6let)
17.15-18 h : Zjednodušená technika a historie mechanických hudebních nástrojů pro větší děti (7-11 let)

Cílem hudební dílny je seznámit dětí s nástroji, jejich názvy, fungovaním, díky vypravění o původních nástrojích a jejich vývoji.

Na programu bude :

poslech melodií, co připomínají, jaký mají rytmus?

hra dětí na nástroje, kontrola pohybu kličky

Pan Henri Noubel se narodil ve Francii, vystudoval filozofii a jazyky v Toulouse.

Vyučoval na 2.stupni základní školy, 6 let ve Frontonu, Haute Garonne, potom odjel s rodinou učit  do zahraničí: SSSR (Minsk, Tachkent, Odessa, Moskva), 6 let působil v Athénách, 6 let v Madridu. Již 25 bydlí se svou rodinou v Brně, po 18 letech vyučování v dvoujazyčné sekci na gymnáziu Matyáše Lercha odešel do důchodu.

Dílna bude probíhat souběžně v češtině a francouzštině

Vstupné 50 Kč

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem